Archief

1. geweldig geschut op het hele front

Volgens de officiële Britse geschiedschrijving eindigde de Derde Slag bij Ieper (‘Passchendaele’) op 10 november 1917. De gebeurtenissen waarover Van WAlleghem nu schrijft en waarover ook vele streekgenoten het in hun dagboek hadden (zie hieronder) tonen aan dergelijke einddatum maar een afspraak is, en dat in de praktijk de gevechten en beschietingen gewoon doorgingen.

“Zondag 11 tot Zaterdag 17 November: Het kanon brult gansch de week schier onafgebroken, soms uren lang vreeselijk trommelvuur; volgens 't zeggen van officieren is dit geschut het hevigste dat nog aangewend werd in dezen oorlog, op gelijk welk front.” (bron : Baert, o.c.)

“Du 10 au 12 novembre au soir, canonade terrible au front comme on n'en avait jamais entendu – les portes et fenêtres de Notre Refuge s'ébranlent, le sol tremble sous nos pieds, il n'y a pas moyen de se causer à l'intérieur de la maison. C'est terrible pendant 3 jours et 3 nuits.” (bron: De Puydt, o.c.)

“13 nov: Het gaat zeer geweldig aan het front. Als men in de kerk is, het is bijna alsof men op eenen trein zit voor wat aangaat de schokkingen en het gerammel der     vensters en het gerucht gelijkt er ook aan.” (bron: Joye, Abdij-kazerne St.-Sixtus)

 

2. op de natte grond veel obussen niet ontploffen

Dit is een van de redenen waarom bij de ‘IJzeren Oogst’ honderd jaar later nog steeds tientallen tonnen onontplofte granaten bovenkomen. Door de natte en zachte grond was de impact onvoldoende om de tuigen te doen exploderen waardoor ze wegzonken in de modder  - om tientallen jaren later weer boven te komen.

Foto 1: het verzopen land op het einde van de Derde Slag bij Ieper

Foto 2: De ontmijningsdienst Dovo van het Belgische leger borgt de ‘IJzeren Oogst’

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug