Archief

1. slecht nieuws over het front van Nieuwpoort

Hier verhaalt Van Walleghem vrij accuraat over de Duitse actie die bekend werd als Unternehmen Strandfest. Daarbij werd het geallieerde bruggenhoofd op de rechteroever van de IJzermonding veroverd waardoor de plannen vppr een grootscheeps geallieerd offensief op de Vlaamse kust verijdeld werd.

Foto 1: het geallieerde bruggenhoofd op de rechteroever van de IJzer op een Britse loopgravenkaart

Foto 2: Britse krijgsgevangenen op de Grote Markt van Brugge, na Unternehmen Strandfest.

 

2. fusiliers marins

De legendarische fusiliers marins die vooral uit Bretoenen bestond hadden naam gemaakt tijdens de verdediging van Diksmuide in oktober en november 1914. Omdat ze in het eerste jaar zoveel verliezen geleden hadden werd de brigade ontbonden en ging ze verder als een bataljon dat het gros van de oorlog in de Franse sector bij Nieuwpoort verbleef.

Foto 3: Twee fusiliers marins in Duinkerke, september 1917 (Musée Albert Kahn)    

 

3. De Engelsen zoudern er, samen met hun vloot, het offensief aanvatten.

Dit stond bekend als Operation Hush.

 

4. De geschiedenis zal het later melden

Dit is nauwelijks gebeurd. De episode geraakte in het verdomhoekje van de geschiedenis en er werd weinig over geschreven en gedebatteerd.

 

5. de Echo de Paris

L’Echo de Paris was een conservatieve krant die van 1884 tot 1944 bestond. De krant voor 1917 kan hier doorgenomen worden. We konden evenwel de passage die Van Walleghem vermeldt niet terug vinden. Misschien kwam het uit een andere krant.

Foto 4: l’Echo de Paris van 12 juli 1917

  

6. de kleine Albert Tahon

7. Maria Van Elstlande

Foto 5: het oorlogsgedenkteken van Reningelst met daarop de namen van de kleine Albert Tahon en zijn moeder Maria Van Elstlande 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug