ENQUETE

Nu alle verkennende bijeenkomsten van het APPEACE project achter de rug zijn, werden bij elk Europees conflict tien stellingen geselecteerd en opgenomen in een online enquête. De bedoeling is dat deze enquête zo wijd mogelijk verspreid wordt door de project partners en dat zoveel mogelijk Europese burgers eraan deelnemen. Zo kan op een correcte manier gepeild worden naar de algemene maar ook gemeenschappelijke gedachten en gevoelens van de Europese burgers over hun eigen geschiedenis (ook al zijn deze stellingen/waarheden niet altijd historisch correct).

Het In Flanders Fields Museum en de stad Ieper nodigen u uit om de enquête in te vullen en zo bij te dragen tot deze peiling. De enquête kan op via deze link ingevuld worden. 

ENQUETE