De familie Candaele

De familie Candaele schonk het oorlogsdagboek, de eretekens, foto’s, enz. van René Candaele.

De familie Candaele