Museum

De familie Janssen-Huijssen uit Borgerhout

De familie Janssen-Huijssen schonk ons personalia betreffende Alfons Van Puyenbroeck, soldaat bij het 3de en 23ste Linieregiment. Zijn vuurkaart, militair paspoort, militair zakboekje en twee foto’s. Verder nog een document uit 1915 van Mariette Vaerewijck die in een schoolkolonie in Groot-Brittannië zat en een naoorlogse kaart waarop de situatie in 1918.

De familie Janssen-Huijssen uit Borgerhout