Agenda ’19

De Geschreven Oorlog
verlengd tot 26-03-2017

17-09-2016 - 26-03-2017

Hoe is de Eerste Wereldoorlog tot ons gekomen in teksten ? En waarom moeten we dat noodzakelijk weten ? In een tentoonstelling die oogt als de knusse leeshoek van de betere boekhandel of openbare bibliotheek, nodigt het In Flanders Fields Museum uit om daar achter te komen. 

Geen enkel ander medium dan het geschreven woord geeft ons een beter inzicht in de gevoelens en de drijfveren, in de verwachtingen en teleurstellingen, in de propaganda en mythes, in de manipulatie en bewustwording, in de weerstand en de weerzin, de berusting en het protest, in het lot en de volharding van de generatie van 1914 tot 1918. Verslagen, rapporten, geschiedschrijving, pers en loopgravenkrantjes, intieme dagboeken en correspondentie, memoires, poëzie, romans, pamfletten van schrijvers, sommigen wereldberoemd, anderen nieuw te ontdekken, maar evenzeer van quasi anoniem gebleven soldaten en burgers, worden gepresenteerd.

De Geschreven Oorlog voert honderden unieke getuigenissen van vier jaar oorlog aan het front in Vlaanderen op, wijst op de blijvende relaties tussen de teksten van toen en het hedendaagse landschap van de frontstreek, en waarschuwt, met de woorden van de generatie van de Eerste Wereldoorlog, voor elk nieuw dreigend oorlogsgevaar. Nooit eerder werden meer teksten van toen omwille van hun actuele en universele waarde samengebracht.

De tentoonstelling wordt vergezeld van een gelijknamige anthologie waarin 366 teksten geschreven tussen 1914 en 1940, en vertaald uit vijf talen, werden samengebracht.

De Geschreven Oorlog verlengd tot 26-03-2017 De Geschreven Oorlog verlengd tot 26-03-2017