Museum

De heer en mevr. De Deken-Gernay uit Borgerhout

Henri De Deken schonk ons twee vlugschriften “De oorlogsoorden, veldtocht 1914-1918” geannoteerd door John Rooses, soldaat bij het 2de Regiment Genie.

De heer en mevr. De Deken-Gernay uit Borgerhout