Educatief_oud

Bijna 100 jaar na het einde van de oorlog die ‘aan alle oorlogen een eind moest maken’ en die de Westhoek, ons land, Europa en de wereld blijvend heeft beïnvloed, is nog steeds geen geïntegreerde namenlijst voorhanden van alle slachtoffers die in de Westhoek, laat staan in heel België, vielen.

Er bestaan bij diverse instanties gedeeltelijke lijsten, waarvoor grote inspanningen werden en worden gedaan. Maar, hoe goed bedoeld ook, bieden deze lijsten geen overzicht.  Tot op vandaag zijn alle slachtofferlijsten een zaak van nationaliteit. Elke betrokken natie heeft hooguit gezorgd voor de eigen doden. De doden van de tegenpartij of zelfs van de bondgenoten werden ongenoemd gelaten. Van een regionale telling is al helemaal geen sprake. Als we het verhaal van de Groote Oorlog en de impact tot op vandaag willen vatten, moeten we echter voorbij die bestaande cijfers kunnen en durven kijken.

Om al deze redenen hebben de Provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum de handen in elkaar geslagen om ‘De Namenlijst’ te maken. Een lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België.  Een uniek instrument waarbij elk slachtoffer, ongeacht hun nationaliteit, zowel militair als burgerlijk, terug te vinden is. Een lijst die alle betrokkenen benoemt bij naam, naar afkomst en per datum (van overlijden en/of herdenking), wat op heel eenvoudige en duidelijke wijze een beter inzicht geeft in feiten die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben voorgedaan. De lijst leert ons meer over onze gemeenschappelijke geschiedenis en de gebeurtenissen die ons identiteit verlenen.

De Namenlijst zal nooit compleet zijn, maar de Provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum willen tegen 2014 tot een lijst komen die de historische realiteit zo dicht mogelijk benadert. Naar schatting 600.000 slachtoffers waren er in België te betreuren, waarvan meer dan 550.000 in West-Vlaanderen.

Reeds tal van middelbare scholen en vrijwilligers leverden belangrijke bijdragen tot de Namenlijst, maar er zijn nog veel namen te zoeken. Wil je meer informatie over het Namenlijstproject, of wil je graag meehelpen bij de totstandkoming ervan, neem dan contact op via Kenniscentrum@ieper.be of 057 239 450.