Brief aan de pijn
Fabrice Samyn

06-07-2019 - 05-01-2020

Correspondence piece VI:
BRIEF AAN DE PIJN
van en naar de loopgraven van het leven

5 juli 2019 – 5 januari 2020 

Fabrice Samyn (°1981), artist-in-residence 2019 van het In Flanders Fields Museum, ontdekte in de collecties van het museum 6.000 brieven van en aan soldaten die tot hiertoe nauwelijks bestudeerd werden.

De kunstenaar, bijgestaan door een groep vrijwilligers voor de gelegenheid «speleologen van de vreugde» gedoopt, las deze brieven om te zoeken naar alle mogelijke bronnen van vreugde temidden van pijn en geweld: de kracht van kameraadschap, blijdschap voor anderen, gastvrijheid, troost, romantische liefde, de liefde tussen ouders en kinderen, herinneringen, humor, geluk, zintuigelijk genot en de schoonheid en wonderen van de natuur.

In het museum bouwde Fabrice Samyn een brievenbus in de vorm van een duiventil. Ernaast staat een tafel met papier en schrijfgerei. Een uitnodiging aan de bezoeker…

Schrijf het museum een brief over uw pijn en het team van vrijwilligers zal U een antwoord sturen, geïnspireerd door hun werk als archivaris van de oorlogscorrespondentie. U kan uw brief in de brievenbus in het museum posten, of tot 5 januari 2020 sturen naar:
Fabrice Samyn
Correspondence piece VI
Kenniscentrum
Sint-Maartensplein 3
BE-8900 Ieper, België
(Om de vertrouwelijkheid en privacy te beschermen, worden de brieven die naar het museum worden gestuurd, vernietigd en wordt de inhoud ervan nooit onthuld)

 

Brief aan de pijnFabrice Samyn