Museum

Fernand en Jacueline Gevaerts-van den Enden uit Schoten

Jacueline van den Enden schonk verschillende brieven, foto's en documenten van haar oom Jules, soldaat bij het 21ste Linieregiment. Dit als aanvulling bij de reeds vroeger geschonken zaken van haar oom Frans, broer van Jules.

Fernand en Jacueline Gevaerts-van den Enden uit Schoten