Gateways
to the First World War

19-01-2017 - 03-03-2017

Het In Flanders Fields Museum en de Universiteit van Kent organiseren in het academiejaar 2016-2017 een reeks van acht seminars op donderdagavond die gratis toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden.

De vier lezingen die doorgaan in Ieper vinden telkens plaats om 19u in de leeszaal van het In Flanders Fields Museum,
Sint-Maartensplein 3, Ieper.

De voertaal is Engels.

programma

Gatewaysto the First World War