George Luchies uit Schoten

George Luchies schonk ons een zeer waardevol en volledig dossier van zijn grootoom Armand Luchies, brancardier tijdens de oorlog. Armand deed dienst op de trein naar de hospitalen van Calais en Chambéry. In 1916 werd hij zwaar gekwetst door een kogel in het hoofd, maar herstelde goed. Na zijn herstel werd hij verpleger in het “Camp d’Auvours” en in het hospitaal van Chambéry. In augustus 1918 ging hij voor enkele dagen in verlof naar Bath, maar werd ziek. Enkele dagen later stierf hij te Bath en werd er ook begraven.

We kregen o.a. zijn dagboek, een fotoalbum, volledige correspondentie, medailles, identificatieplaatje, de kogel die hem verwonde, enz.

George Luchies uit Schoten