Gerard Dewit uit Berchem

Gerard Dewit schonk ons een herinneringstafereel van Prosper Dewit, soldaat bij het 2de Regiment Jagers te voet.

Gerard Dewit uit Berchem