Museum

Henriette Gellynck en Annemie Deconinck uit Mechelen

Henriette Gellynck en Annemie Deconinck schonken personalia van drie broers, Louis, Désiré en Omer Loraine. O.a. enkele foto’s, het doodsprentje, een knopenkuiser en een aantal brieven.

Henriette Gellynck en Annemie Deconinck uit Mechelen