Juliette Sagerman uit Tielt

Juliette Sagerman schonk ons een gipsen herdenkingsplaquette waarop een foto en de eretekens van haar grootoom Hector-Jozef De Winne, soldaat bij het 1ste Linieregiment. Hij werd ook krijgsgevangen genomen. Verder nog twee brevetten.

Juliette Sagerman uit Tielt