CEGC Sourcebook

Sourcebook. Cultural Exchange in a Time of Global Conflict
Colonials, Neutrals and Belligerents
during the First World War

Dit digitaal bronnenboek is een van de resultaten van het Europees onderzoeksproject ‘Cultural Exchange in a Time of Global Conflict: Colonials, Neutrals and Belligerents during the First World War’ dat gesubsidieerd werd door HERA (Humanities in European Research Area). Het wil vorsers en het geïnteresseerde publiek laten kennis maken met zeldzame en onbekende bronnen en verder onderzoek stimuleren in het domein van interculturele ontmoetingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In Flanders Fields Museum was één van de ‘associated partners’ van dit onderzoeksproject en heeft ook bijgedragen aan dit digitale bronnenboek.

CEGC Sourcebook