Collecties

Het kenniscentrum is het geheugen van het museum. Het kenniscentrum bestaat al sinds 1989. Tot 1992 droeg het de naam van dr. A. Caenepeel, sinds 1998 spreken we van Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum en vanaf 2010 is het omgedoopt tot "Kenniscentrum In Flanders Fields Museum".

De collectie van het In Flanders Museum is rijk, uniek en gevarieerd: boeken, foto’s, frontkaarten, kranten, tijdschriften, documentatiemappen, memorabilia, egodocumenten, affiches, audiovisueel materiaal en schaduwarchieven uit of over de Eerste Wereldoorlog of daarmee gerelateerde onderwerpen

In 1988 kocht de stad Ieper de indrukwekkende bibliotheek van Dr. Caenepeel. Deze collectie bestaat uit ongeveer 1500 boeken, voornamelijk regimentsgeschiedenissen

Rose Coombs liet bij testament een aanzienlijk deel van haar boekenbezit na aan de stad Ieper. De ‘collectie Coombs’ bevat ongeveer 1500 boeken met onder meer algemene geschiedenissen, wetenschappelijke studies over een deelaspect van de oorlog, naslagwerken, reisgidsen en dichtbundels. De ‘collectie Iserbyt’ bevat 140 vooral oudere werken (uit het interbellum). Zeer interessant zijn enkele zeldzame Duitse publicaties, over strategie of techniek.

Naast deze drie grote boekencollecties koopt het museum zelf boeken, brochures en tijdschriften aan, zowel nieuwe publicaties als tweedehandse exemplaren. Wanneer onderzoek in het kenniscentrum resulteert in een publicatie, vragen we ook aan de auteur om één exemplaar van zijn/haar boek of artikel te schenken. Op die manier groeit de bibliotheek wekelijks aan. Inmiddels bevat ons totale boekenfonds ongeveer 11.000 volumes

De boeken zijn volgens het bibliotheekprogramma VUBIS online raadpleegbaar.

Onze zeer omvangrijke kranten- en tijdschriftencollectie, ongeveer 16.000 nummers, dateert uit 1914-1918 en het interbellum en heeft een zeer internationaal karakter.

Belangrijk én uniek is de uitgebreide collectie loopgravenkaarten. Loopgravenkaarten zijn gedateerde topografische kaarten (stafkaarten) met aanduiding van loopgraven en andere strategische punten. Zij werden onder andere op het veld gebruikt en zijn soms beschadigd of geannoteerd. Deze rijke collectie werd volledig gedigitaliseerd en alle kaarten werden gereproduceerd en zijn als facsimiles ter beschikking in de leeszaal.

Onze uitgebreide fototheek bevat schaduwcollecties (o.a. van het Imperial War Museum, van Duitse, Britse en Australische luchtfoto’s…), privéalbums van Belgische, Duitse en Britse militairen, fotocollecties en losse foto’s.

Van groeiend belang en omvang is de audiovisuele verzameling: video’s, cassettes, CD’s en CD-roms. Hieronder bevinden zich interviews met oudstrijders, opnames van muziek uit de Eerste Wereldoorlog, documentaires, reportages en een schaduwcollectie van originele filmopnames van het Imperial War Museum.

Informatie over bepaalde personen en thema’s wordt bijgehouden in aparte dossiers.

Onze collectie memorabilia en egodocumenten groeit nog elke dag. Via schenking of aankoop kunnen we heel wat dagboeken, brieven, eretekens, trench-art etc. ter beschikking stellen van de geïnteresseerde vorser.

In het kader van het Interreg-project ' Het Gemeenschappelijk Geheugen van de 20ste eeuw" bestaat er een samenwerking tussen het In Flanders Fields Museum en La Coupole (Helfaut-Wizerne) en werd er een portaalsite gerealiseerd. Deze is terug te vinden via volgende link: http://www.gemeenschappelijkgeheugen.be/nl/choose

Collecties