Kringloopwinkel West uit Ieper

De Kringloopwinkel West schonk een album waarin een verzameling van 164 prentbriefkaarten en foto’s. Alles van Duitse oorsprong. De prentkaarten werden bijna allemaal beschreven en verstuurd. Hoofdzakelijk van Duitse soldaten aan het Oostfront naar hun geliefde of familie en omgekeerd. De foto’s bevatten diverse voorstellingen uit het dagelijks leven aan en achter het front.

Kringloopwinkel West uit Ieper