Marc Smekens uit Gent

Marc Smekens bezorgde ons verschillende zaken betreffende zijn grootvader Benoit Smekens, soldaat bij het 1ste Regiment Grenadiers. Het is een zeer volledige schenking van documenten, brieven, foto’s, dagboekje, eretekens, kwartiermuts, identiteitsplaatje, enz.

Marc Smekens uit Gent