Nocturnes

Het In Flanders Fields Museum kan na de openingsuren afgehuurd worden voor een exclusief nocturnebezoek. De forfaitaire kostprijs hiervoor is 1.500 EUR.

Hiervoor krijgt men een inleiding in de museumfoyer door een medewerker van de wetenschappelijke ploeg. Daarna volgt een individueel bezoek met poppy armband (zie rubriek ‘het bezoek’). Er kunnen maximaal 150 personen aan het bezoek deelnemen.


Na het bezoek kan er catering voorzien worden in het museumcafé. Deze catering is niet inbegrepen in de forfaitaire huurprijs. Nocturnes zijn mogelijk van dinsdag t.e.m. vrijdag. Geen nocturnes mogelijk tussen half juli en eind augustus.

Reservatieaanvragen voor nocturnes kunnen via mail op Flandersfields@ieper.be of telefonisch via 057 239 220 (Petra Delvaux of Peter Slosse) - liefst minimum 1 maand op voorhand. Voor de catering dient men af te spreken met Comptoir Bizz (info@inflandersfieldscafé.be)