Agenda ’18

Zingen in oorlogstijden
WO1 door de lens van liedteksten

08-03-2017

Hoe beleefden 'gewone mensen' in bezet België de Eerste Wereldoorlog? Hoe evalueerden zij de oorlogsgebeurtenissen, de offers die in naam van de natie moesten worden gebracht, en de zin of onzin van het conflict? Daarover is in België nog steeds relatief weinig bekend. Populaire liederen, over de Pruis, de erbarmelijke voedselsituatie en het dappere, kleine België, blijken een zeer rijke en tot nu toe onderbenutte bron voor historisch onderzoek. Maar ook nationale liederen, zoals de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw, werden ankers van nationale identiteiten in een door de Duitsers bezet land. Liederen bieden inzicht in de verbeelding, de (nationale) sentimenten en de gedragsnormen van de lagere en middenklassen in het bezette en bevrijde België (1914-1920). 

Aan de hand van een kleine selectie uit een verzameld corpus van meer dan duizend liederen over de groote oorlog werpt Barbara Deruytter (UGent) in deze lezing een licht op de functie en het belang ervan.

Woensdag 8 maart om 20u.
in de leeszaal van het Kenniscentrum.

Zingen in oorlogstijdenWO1 door de lens van liedteksten