Aanvraag tot reproductie

Voor het aanleveren van reproducties worden onkosten gerekend, afhankelijk van het soort hergebruik. De reproducties worden je toegestuurd na betaling. Wil je die regelen via een factuur, dan wordt daarvoor een administratieve kost van € 5,00 aangerekend. Uitzonderingen op de onkostenregeling zijn mogelijk in de vorm van een samenwerkingscontract. Daarvoor kun je contact opnemen met het Kenniscentrum.

Als je de reproducties aanvraagt met het oog op een publicatie, dan verbind je je ertoe om één exemplaar daarvan aan het Kenniscentrum te bezorgen. Gebruik een bronvermelding die het best bij de publicatie past:
- © IFFM, Ieper
- Collectie In Flanders Fields Museum, Ieper

Vergeet niet in je aanvraag voor reproducties het registratienummer van de originele stukken te vermelden.

ZOEKEN IN DE COLLECTIES

CONTACTGEGEVENS


REPRODUCTIES

Hi Res (400 dpi) : € 5,00


GEBRUIK van de reproductie

PUBLICATIE (indien van toepassing)


BETALING

OPMERKINGEN en VRAGEN

Na verzending
vind je een kopie van je aanvraag
in je mailbox.