Shopaanbod op aanvraag

De museumgids is geen geschiedenisboek, zoals een museumbezoek niet hetzelfde is als een geschiedenisles. Het In Flanders Fields Museum vertelt niet het hele verhaal van de Eerste Wereldoorlog, maar toont de oorlog zoals hij aan de hand van de museumcollectie kan worden opgeroepen. De museumgids begeleidt je bij dit bezoek of helpt het je voorbereiden. Tegelijkertijd is het een mooi souvenir of iets dat je kunt delen met personen in je omgeving die er nog niet geweest zijn.

€ 12,50

BESTELLEN

Robert en Maurice Antony documenteerden met hun foto’s de verwoesting en de wederopbouw van Ieper en omstreken: het ruimen van de slagvelden, de voorlopige begraafplaatsen, de terugkeer van de bewoners, de noodwoningen, het fronttoerisme, de wederopbouw van steden en dorpen, de vele herdenkingen en de inhuldigingen van begraafplaatsen en monumenten. Al waren de foto’s van de broers Antony vaak bedoeld om als souvenir of prentkaart verkocht te worden, ze getuigen van een uitzonderlijke artistieke kwaliteit en zijn van een onschatbare documentaire waarde. Het boek Antony d’Ypres. Fotografen van de Wederopbouw brengt hun collectie in beeld, voorzien van inleidingen door Piet Chielens, Dominiek Dendooven en Jan Dewilde.

€ 39,90

BESTELLEN

De Groote Oorlog is een verbluffend fotoalbum van de Eerste Wereldoorlog. Meer dan honderd iconische beelden uit niet gepubliceerde fotoalbums en privéarchieven die deel uitmaken van de verzameling van het In Flanders Fields Museum, tonen 1914-’18 zoals u die nog nooit eerder zag. Het boek wordt ingeleid door Piet Chielens, coördinator van het museum.

€ 24,95

BESTELLEN

Ieper heeft niet alleen de bekende fotografen familie Antony maar ook Véron De Deyne (1861-1920) verrichtte baanbrekend werk tijdens de prille geschiedenis van de fotografie. De Ieperse musea bezitten ondertussen bijna 500 foto's van hem. Een deel van zijn levenswerk werd  voor het eerst gepubliceerd in dit boek. Naast de inventariswaarde is deze publicatie ook een eerbetoon aan deze minder bekende maar zeer verdienstelijke stadsgenoot.

€ 10,00

BESTELLEN

De Geschreven Oorlog vertelt over de Eerste Wereldoorlog aan het front in België met teksten van schrijvers die de oorlog zelf hebben beleefd en/of die later sterk betrokken waren bij de herdenking ervan. Maar de teksten komen ook aanwaaien uit het achterland van de oorlog en uit de landen van herkomst van de miljoenen soldaten en hun families of vrienden.

De driehonderdvijftig teksten voor deze anthologie werden gekozen door medewerkers van het In Flanders Fields Museum. Piet Chielens en Pieter Trogh, bijgestaan door Dries Chaerle en Annick Vandenbilcke, leiden ook elke auteur en tekst in. De Geschreven Oorlog is de meest complete anthologie over de Eerste Wereldoorlog aan het front in België.

€ 45,00

BESTELLEN

Hoe verzorgde men de gewonde soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wie deed dat? Hoe evacueerde men de slachtoffers? Wat gebeurde er met soldaten met shellshock? Waren het lafaards, mannelijke hysterici, of waren ze echt getraumatiseerd?

Oorlog en Trauma verscheen bij de gelijknamige dubbeltentoonstelling in het In Flanders Fields Museum in Ieper en het Museum Dr. Guislain in Gent. Het bevat een schat aan exclusief beeldmateriaal. Internationale specialisten uit verschillende domeinen die betrokken zijn bij ‘oorlog’ en ‘trauma’ schreven korte, toegankelijke essays over deze beklijvende materie.

€ 29,95

BESTELLEN

Sporen van Oorlog brengt inzichten en resultaten van ruim tien jaar archeologie van de Eerste Wereldoorlog in België samen. In heldere tekstbijdragen wordt ingegaan op talrijke bodemvondsten die het resultaat zijn van meer dan 150 opgravingen in de frontregio en van het gebruik van nieuwe technologieën. De rol van het landschap als laatste getuige van de oorlog wordt op een verrassende manier belicht. Deze materiële overblijfselen uit militaire kampen, hospitalen en loopgraven tonen het dagelijkse leven aan het front en vertellen ook het persoonlijke verhaal van gesneuvelde soldaten en paarden.

€ 29,50

BESTELLEN

Luchtfotografie vanuit vliegtuigen, een nieuwe technologie én een risicovolle onderneming, wordt snel een onmisbaar instrument voor de militaire inlichtingendiensten. Dankzij de luchtfoto’s komen zij meer te weten over de posities en intenties van de vijand. Ze tonen feilloos het verloop van de vijandelijkheden en ze brengen de vreselijke schade in beeld die de oorlog aan het frontlandschap toebracht.

Het Mercatorfonds, het In Flanders Fields Museum in Ieper, de Imperial War Museums in het Verenigd Koninkrijk en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel sloegen de handen in elkaar en brengen in De Oorlog vanuit de Lucht 129 cases van het front in Belgie samen. Dankzij verhelderende transparanten kunnen de luchtfoto’s echt gelezen worden: waar lopen de linies, hoe wordt luchtafweer gestopt, hoe beïnvloedt het landschap het krijgsgebeuren?

€ 69,95

BESTELLEN

Kasteeldomeinen prikkelen de verbeelding Ze doen denken aan macht en aanzien, aan prachtige salons, uitgestrekte parken en monumentale dreven. Dit boek brengt het verhaal van kasteeldomeinen met hun historische tuinen en parken in de zuidelijke Westhoek, hun roemrijke verleden en tegelijk tragische lot tijdens WO1 en de daaropvolgende wederopbouw.

€ 50,00

BESTELLEN

Naar school, zelfs in oorlogstijd? Belgische kinderen lopen school, 1914-1918.  Bij de inval van de Duitse legers op 4 augustus 1914 was de grote vakantie pas begonnen. In het Etappengebied zowel als in de rest van bezet België werden allerlei pogingen ondernomen om in de daaropvolgende maanden het dagelijkse school- en klashouden binnen de context van de oorlogsomstandigheden zo goed en zo kwaad als mogelijk te normaliseren.

Kinderen in de frontstreek– altijd de eerste slachtoffers van oorlogsgeweld – werden vanaf het voorjaar van 1915 naar binnenlandse of buitenlandse schoolkolonies getransporteerd om er toch van opvoeding en onderwijs te kunnen genieten. Deze kinderen, die de geschiedenis ingaan als Les enfants de l’Yser zijn dan ook het symbool geworden voor alle kinderen die tijdens die Grote lange oorlog, ver weg van thuis moesten zien te overleven. Dat zij in vele gevallen toch onderwijs hebben kunnen genieten, door de inzet van velen, is het thema van dit boek.

€ 20,00

BESTELLEN

De overgrootvader van Andrew Tatham trainde de officieren van het 8st bataljon van het Berkshire Regiment. In september 1915, vóór ze naar de Eerste Wereldoorlog vertrokken, werd nog een groepsfoto gemaakt. Tatham maakte van die éne foto een indrukwekkende studie. Van elk van de 45 mannen uit de groep reconstueerde hij de individuele levensloop, en ging hij op zoek naar hun voorouders en naar hun afstammelingen, honderd jaar voor en na hun geboorte. In het artistieke project Een Groepsfoto. Voorheen, nu & tussenin belichtte hij hun passage in de grote gewelddadige tijden die hun en ons heden en verleden tekenen.

€ 22,95

BESTELLEN

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Ieper letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Na afloop van het conflict werd de stad voor 100 % vernietigd verklaard. Toch leek het, tien jaar na Wapenstilstand, alsof er hier nooit een oorlog had gewoed: vrijwel alle huizen waren heropgebouwd. Vandaag wordt Ieper algemeen beschouwd als een van de beste voorbeelden van wederopbouw na een conflict. Vol met verhalen over veerkracht en regeneratie neemt deze wandelgids je mee naar de meest typische voorbeelden van de naoorlogse architectuur van Ieper, maar toont het ook de meest opvallende afwijkingen.

€ 15,00

BESTELLEN

Vanaf de eerste dag is het In Flanders Fields Museum op zoek gegaan naar het verhaal van de gewone mens in de oorlog. Binnen die context groeide het idee om een inclusief register op te stellen van alle slachtoffers – burgers en militairen, van eender welke origine – van wie het overlijden gelinkt is aan de Eerste Wereldoorlog in België. Als onderzoeksproject wil de Namenlijst de namen achter de cijfers identificeren en de verhalen achter de namen in kaart brengen en voorzien van hun relevante historische kader. Deze algemene inleiding is het eerste nummer van een reeks die de komende jaren over De Namenlijst verschijnt, en beschrijft het ontstaansproces, de samenstelling en de talrijke mogelijkheden van het onderzoeksproject.

€ 17,50

BESTELLEN

Aan de hand van De Namenlijst kunnen analyses worden gemaakt die specifieke aspecten of groepen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in België belichten. In Ai nostri Gloriosi morti wordt het enigma opgehelderd rond de aanwezigheid van Italiaanse soldaten in België tijdens de oorlog. De publicatie bundelt het historisch onderzoek van Prof. Dr. Dries Vanysacker (KUL) met de inzichten van het jarenlange onderzoek naar Italiaanse graven in België door enkele Vrienden van het In Flanders Fields Museum (Ludwich Devliegere, Marc Glorieux en Gilbert Ossieur).

€ 17,50

BESTELLEN

Het Droommuseum van Dre werd geschreven voor kinderen van over de hele wereld, door auteurs die als kind opgroeiden in de frontstreek rond Ieper. Met dit boek kunnen jongeren een bezoek aan het Ieperse museum op een boeidende manier voorbereiden of herbeleven.

Luisterpunt, de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking, maakte een Daisy-luisterversie van Het droommuseum van Dre. Het boek duurt 2 uur en 10 minuten en is beschikbaar op CD.

Luister hier naar een fragment.

boek: € 12,50
CD: op aanvraag (zolang de voorraad strekt)

BESTELLEN

Dit herinneringsboekje neemt je mee naar de Westhoek, waar van 1914 tot 1918 de Grote Oorlog langskwam. Je wordt van Ieper naar Poperinge geleid door één enkele gids, iemand die erbij was toen de wereld én zijn eigen dorp in een hopeloze spiraal van geweld terecht kwam. Onderpastoor Achiel Van Walleghem was zo onder de indruk van de gebeurtenissen dat hij alles wat hij van die oorlog zag en hoorde in een lijvig dagboek neerschreef. Zo goed als elke dag, drie jaar en zeven maanden lang. Zijn verslag voert naar plaatsen waar de oorlog plaatsvond en dat is er vandaag nog aan te zien. Niet alleen in musea, zoals het In Flanders Fields Museum maar ook onderweg, bij monumenten, begraafplaatsen, of gewoon ergens, waar zijn dagboek een naam of een datum noemt.

€ 4,00

BESTELLEN

Dit herinneringsboekje neemt je mee naar de Westhoek, waar van 1914 tot 1918 de Grote Oorlog langskwam. Je wordt van Ieper naar Poperinge geleid door één enkele gids, iemand die erbij was toen de wereld in een hopeloze spiraal van geweld terecht kwam. John Gamble raakte daar als jonge luitenant in betrokken. Hij pende zijn eigen oorlog neer en telkens een nieuwe brief naar huis. Zijn verhaal voert naar plaatsen waar zijn oorlog zich afspeelde en dat is er vandaag nog aan te zien. Niet alleen in musea, zoals het In Flanders Fields Museum maar ook onderweg, op begraafplaatsen bijvoorbeeld, waar brieffragmenten een naam of een datum weer leesbaar maken.

€ 4,00

BESTELLEN

Dit herinneringsboekje neemt je mee naar de Westhoek, waar van 1914 tot 1918 de Grote Oorlog langskwam. Je wordt door de binnenstad van Ieper en ver daarbuiten geleid door één enkele gids, iemand die erbij was toen de hele wereld in een spiraal van geweld terechtkwam. Jeanne Mesdom was 11 jaar toen de oorlog haar stad en haar familie in de greep kreeg. Ze was zo onder de indruk van de gebeurtenissen dat ze jaren later haar ervaringen van zich afschreef. Dit boekje voert je in haar voetsporen terug naar de plaatsen waar alles gebeurde.

€ 4,00

BESTELLEN

Elk jaar maakt het In Flanders Fields Museum één of twee dossiertentoonstellingen. Deze tentoonstellingen belichten een heel specifiek aspect van de Eerste Wereldoorlog, of een uitzonderlijke onderdeel van de collectie. In de bijhorende dossiers wordt het onderwerp kundig uitgewerkt door experten. Van de voorbije dossiertentoonstellingen zijn onderstaande catalogi voorhanden.

N°1 - VAN TRADITIE NAAR BESCHERMING. Duitse hoofdtooien en helmen
N°2 - VAN TRADITIE NAAR BESCHERMING. Belgische militaire hoofddeksels
N°3 - FAIRPLAY? Sport en de Eerste Wereldoorlog
N°4 - VAN TRADITIE NAAR BESCHERMING. Britse militaire hoofddeksels
N°5 - HERDENKINGSBLOEMEN
N°6 - CANADA IN FLANDERS
N°7 - ZIEN ZONDER GEZIEN TE WORDEN. Verlichting tijdens WOI
N°8 - DE LEEUWEN VAN DE MENENPOORT. Ieper en Australië
N°9 - VAN TRADITIE NAAR BESCHERMING. Franse militaire hoofddeksels
N°10 - DRAKEN AAN HET WESTELIJK FRONT. Chinese loopgravenkunst

€ 5,00 | N°8: € 6,00 | N°7, 9 & 10: € 7,50

BESTELLEN

Sinds 2013 blikt het In Flanders Fields Museum jaarlijks terug op de voorbije werking in een fraai uitgegeven jaarboek. Zo bevat het boek onder meer een volledige lijst van alle schenkingen. Daarnaast worden er ook gastbijdrages in opgenomen, van auteurs die via eigen onderzoek of in samenwerking met IFFM een bepaald thema geëxploreerd hebben.

€ 10,00  |  € 25,00 (volgens jaargang)

BESTELLEN

Alles komt goed, altijd is het ontroerende verhaal van Alice, een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat haar familie uiteen ziet vallen.

Wie tijdens een dag In Flanders Fields de wandeling Jeanne Mesdom boekt, moet beslist dit bekroonde jeugdboek van Kathleen Vereecken in de klas halen. Jeanne vormde de inspiratiebron voor het hoofdpersonage Alice.

€ 19,00

BESTELLEN

In Ule vertelt Marc de Bel het verhaal van Ule, een 14-jarig meisje dat bij het uitbreken van de oorlog in 1914 naar een meisjeskolonie in Frankrijk gestuurd wordt. Ze loopt weg uit de kolonie en onderneemt een lange tocht naar huis. Een tocht vol gevaar, liefde en vriendschap.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de educatieve dienst van het In Flanders Fields Museum.

€ 20,00

BESTELLEN

In 2011 kreeg Tindersticks de opdracht van het In Flanders Fields Museum om de soundscape voor de nieuwe permanente tentoonstelling te verzorgen. Omdat gebouwen altijd hun eigen aard hebben, en de ruimtes van de Lakenhallen leken te resoneren in de toonaard van F, werd de muziek uitgewerkt in een cluster met Eb, F en F#. Stuart Staples en Dan McKinna werkten nauw samen om het werk te componeren. De verschillende onderdelen werden gemixt in de afzonderlijke ruimtes van de tentoonstelling, zodat ze er de hele dag door naadloos in elkaar zouden overvloeiden, zonder begin, midden of einde.

€ 18,00

BESTELLEN

Vrede is een terugkerend thema in de liedjesteksten van het Engelse a cappella trio Barry Coope, Jim Boyes en Lester Simpson. Het was de kracht van hun teksten over de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog die Piet Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum, ertoe bracht om hen in 1993 de opdracht te geven om muziek te componeren en uit te voeren voor de Vredesconcerten Passendale. Uiteindelijk namen ze deel aan vijf verschillende Vredesconcertproducties, op voormalige slagvelden of hedendaagse plaatsen van herdenking. Deze ervaringen inspireerden hen tot deze dubbel CD, die hun eigen teksten combineert met de bijtende humor van de Tommies. In Flanders Fields is het hoogtepunt van dit jarenlange engagement en brengt nieuw geschreven liederen, bestaande en eerste opnames uit de Vredesconcerten Passendale, en liederen en muziek van de "Oorlog om alle oorlogen te beëindigen" samen.

boek & dubbel-CD: € 25,00

BESTELLEN

In Sensations of a Wound zoekt, ontdekt en volgt songschrijver en folkzanger Jim Boyes de lange weg van Robert Riby Boyes, zijn grootvader, en één van de miljoenen soldaten die betrokken raakten in de Grote Oorlog. Hoewel granddad 'Croppie' geen dagboek bijhield en zelden of nooit sprak over zijn oorlogservaringen, vertelt Jim zijn verhaal aan de hand van tekst en muziek.

€ 12,50

BESTELLEN

Bericht aan de Bevolking. Lokale geschiedenis cultureel herdacht is het programmaboek van de reeks vertelconcerten die het In Flanders Fields Museum in 2014-2018 uitwerkte in opdracht van GoneWest, het eeuwherdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen.

> 19 oktober 2014 - Ledegem
> 29 november 2014 - Waregem
> 25 en 26 april 2015 - Poperinge
> 24 mei 2015 - Boezinge
> 27 april 2016 - Reningelst/Zillebeke
> 10 september 2016 - Elverdinge
> 30 juli 2017 - Handzame
> 11 november 2017 - Vinkem

Het boek bevat naast de acht Berichten aan de Bevolking ook enkele randverhalen over de totstandkoming van de concertreeks en enkele beschouwingen bij de eigen aard van deze culturele erfgoedpraktijk.

boek & dubbel-CD: € 0,00

BESTELLEN

The CD Lest We Forget collects music from and about the First and Second World War. The compilation opens with the Last Post as it resounds every evening under the Menin Gate at Ypres, and ends with the Call to Attention which concludes the ceremony every day. The sonneries are played by the Buglers of the Last Post Association and The Band of The Light Division recorded the other repertoire.

€ 12,00

ORDER

Op 1 augustus 1914 werd Maurice Langaskens gemobiliseerd bij het 9de Vestingsregiment en ingezet bij de verdediging van Luik. Op 9 augustus werd hij krijgsgevangen genomen en naar Duitsland overgebracht. Daar ging hij terug aan de slag als kunstenaar, met het materiaal waarop hij de hand kon leggen: zakdoeken, plankjes, aan elkaar genaaide doeken en zakken, briefpapier, deksels van sigarenkistjes,… Hij schilderde en tekende zelfportretten, portretten van medegevangenen, sfeerbeelden van het kampleven, theaterdecors en illustreerde programmaboekjes. Het In Flanders Fields Museum wijdde in 2003 een tentoonstelling aan zijn oorlogswerk. Deze catalogus verscheen in de reeks Oorlogsgetuigen.

€ 10,00

BESTELLEN

I want people to know, to think , to see the war as it is.  Aan het woord is oorlogsgetuige Louis Raemaekers. Bij het uitbreken van de oorlog was hij op het hoogtepunt van zijn loopbaan. Zowel in Nederland als ver over de grenzen hoorde hij tot de meest bekende persoonlijkheden van zijn tijd. Zijn werk verscheen in duizenden kranten en zijn prenten werden tot in verre uithoeken tentoongesteld. Het In Flanders Fields Museum wijdde in 2009 een tentoonstelling aan zijn oorlogswerk. Deze catalogus verscheen in de reeks Oorlogsgetuigen.

€ 18,00

BESTELLEN

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, inspireerde dit de Brusselse kunstenaar Henry De Groux tot een groot aantal nieuwe werken. De massale toestroom van vluchtelingen, de ontreddering en angst onder de bevolking, het verdriet van moeders en echtgenotes van gesneuvelde soldaten, de massale vernietigingen en afslachtingen, de aanwezigheid van militairen in het dagelijkse straatbeeld, het gebruik van chemische wapens, … dat en nog veel meer legde hij op zeer indringende wijze vast. Het In Flanders Fields Museum wijdde in 2008 een tentoonstelling aan zijn oorlogswerk. Deze catalogus verscheen in de reeks Oorlogsgetuigen.

€ 10,00

BESTELLEN

Glazenier en kunstschilder Eugeen Yoors werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ingelijfd bij het 5de Vestingregiment. Samen met heel wat lotgenoten werd hij geïnterneerd en overgebracht naar het barakkenkamp in Zeist. Daar richtte hij met enkele andere Belgen een teken- en schilderatelier in waar hij les zou geven. Zelf portretteerde hij intussen honderden van zijn kampgenoten. Het In Flanders Fields Museum wijdde in 2005 een tentoonstelling aan zijn werk. Deze catalogus verscheen in de reeks Oorlogsgetuigen.

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2000
Berlinde De Bruyckere

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2001
Lieve Van Stappen
Stambomen

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2003
Marc Anstee
Encounter

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2004
Hans Op de Beeck
Vottem

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2005
Doron Solomons
Group Picture with a War

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2007
Kingsley Baird
Diary / Dagboek

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2008
Wendy Morris
Off the Record

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2009
Camiel Van Breedam
Wat overblijft

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2010
Rodrigo Braga
More force than necessary

€ 10,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2014
Thorsten Brinkmann
Warfare Canaries

€ 25,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2015
Mehdi-Georges Lahlou
Even the Dust remains

€ 24,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2016
Eva Kot’átková
Menin Road - Ypernstrasse. Landscape, Form and Psyche

€ 16,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2017
Wilmer Wilson IV
Fire Bill’s Spook Kit

€ 24,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2018
Val Carman
Assembly

€ 25,00

BESTELLEN

Artist in Residence 2020
Philippe Viérin
Plaats

€ 30,00

BESTELLEN

Retrospectieve
Stephen Hurst
Ieper, de Eerste Wereldoorlog en het vergulden van de herinnering

€ 10,00

BESTELLEN