Beladen Thema Musea

Kazerne Dossin (Mechelen), Museum Dr. Guislain (Gent), Red Star Line Museum (Antwerpen), het Africa Museum (Tervuren) en het In Flanders Fields Museum (Ieper) zijn allen gebonden aan een beladen plek. Bovendien bestuderen ze allen een beladen thema uit het verleden (genocide, psychiatrie, migratie, kolonisatie, oorlog) dat een grote actualiteitswaarde heeft. De vijf musea sloten daarom een informele samenwerking. Ze wisselen ervaringen, inzichten en nieuwe methodieken met elkaar uit om die naar de eigen werking te vertalen, en om in het openbare debat over die thema’s een gezamenlijke stem  te kunnen formuleren.

>   Kazerne Dossin
>   Museum Dr. Guislain
>   Red Star Line Museum
>   Africa Museum