Grondtonen

In de schoot van GoneWest, het eeuwherdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen, werkte het In Flanders Fields Museum van 2014 tot 2018 aan een reeks vertelconcerten. De Berichten aan de Bevolking zoomden in op lokale oorlogsgeschiedenis(sen). Voor de organisatie ervan werd samengewerkt met lokale organisaties of verenigingen, en voor de uitvoering werd het vaste ensemble Kotjesvolk uitgebreid met wisselende compagnieën muzikanten die zich op één of andere manier in het verhaal konden herkennen. Telkens daagde een ruim en geïnteresseerd lokaal publiek op om hun eigen geschiedenis te (her)beluisteren en (weer) op te nemen.

Onder de werktitel Grondtonen wil het In Flanders Fields Museum samen met de provincie deze lokaal-participatieve erfgoedpraktijk ook nà de eeuwherdenking verder zetten, als bijzondere vorm van geschiedenis delen en kennis delen.

Stand van zaken

De teksten van de voorbije vertelconcerten zijn gebundeld in het boek Bericht aan de Bevolking. Lokale geschiedenis cultureel herdacht, en met een selectie uit het repertoire werd een dubbel-CD samengesteld.

Wat we (nog) zoeken

In 2020 zet de tijdelijke tentoonstelling Feniks de wederopbouw in het centrum van de museale werking. In het najaar wordt een nieuw vertelconcert gecreëerd dat dit thema als leidraad neemt. Daarvoor zijn we op zoek naar een (familie)verhaal, en/of naar een plek in West-Vlaanderen waarvan het oorlogs- en wederopbouwverhaal minder of niet bekend is.

projectleiding
Dries Chaerle