Educatieve dienst, werkmateriaal en aanbod

Oorlogen staan nooit op zich. Ze lijken tentakels te bezitten
die schier onmerkbaar doorgroeien,
tot ze elders opschieten
en weer in nieuwe conflicten ontvlammen.

We kunnen het ons niet permitteren blind te zijn
voor de krachten die honderd jaar geleden
de machinerie van het noodlot in gang hebben gezet.
Daarmee zouden we onszelf de mogelijkheid ontzeggen
in het verleden patronen te ontdekken
die ons kunnen helpen lessen te trekken
voor het heden en de toekomst.

Erwin Mortier
Letter of Intent
van het herdenkingsprogramma GoneWest