24/05/1917

1. tanks in bijzondere bergplaatsen

Foto 1: een blik in de Tank Corps Driving School in Aveluy (Imperial War Museum)

Foto 2: de bergplaatsen voor tanks bij Ouderdom op een luchtfoto van 24 mei 1917, exact dezelfde dag dat Achiel Van Walleghem ze beschrijft.

 

2. de kampcommandant

Dit is dus de Britse camp commander

 

3. Zouden die mensen weten dat zij hier in België zijn?

De vraag die Van Walleghem zich stelt is niet onterecht. Vele Britten beseften niet of nauwelijks dat ze in België waren en “somewhere in France” kon evengoed Ieper zijn. Tot op vandaag kan men memento’s tegenkomen voor mannen omgekomen in “Ypres, France”

 

4. granaten op Poperinge

“Di 24 Mei: van 8 tot 9 ure vallen 20 zware obussen midden de stad, soms 2 te zamen: hof College, M. E. Verscheure, Babbelaatstraatje, kerkhof, herberg St-Omaars, Oudemannenhuis, huis Ch. Debruyne, hof Paulinen, H. Allaerd, bij St-Bertens kerk, Rekhof. Men vertelt dat het obussen zijn van 240. Er zijn  2 soldaten dood en 16 gekwetst, 2 burgers gekwetst in huis Debruyne. Algemene vlucht uit de stad. (bron: Baert, o.c.)

“(..) la chapelle du Collège très endommagée” (bron: De Puydt, o.c. )

 

Foto 3: Het centrum van Dikkebus op 24 mei 1917

Afbeeldingen