Missie

Het In Flanders Fields Museum verzamelt, onderzoekt en presenteert het erfgoed en de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in België. Het museum heeft een mondiale reikwijdte. Gehuisvest in een lieu de mémoire in de voormalige frontstreek, de Ieperse Lakenhallen, brengt het museum niet alleen het militair-historische verhaal, maar belicht de totale impact van oorlog op de mens en zijn omgeving. Het In Flanders Fields Museum geeft oorlogserfgoed in al zijn verschijningsvormen betekenis, binnen en buiten zijn muren en in samenwerking met velen. Zo wordt dat erfgoed relevant voor de wereld van vandaag en morgen.

Visie

Door het verder versterken en professionaliseren van zijn museale werking – met de kwaliteitsnormen die het museum zich van bij het begin heeft gesteld – maken we van In Flanders Fields Museum nog nadrukkelijker dé referentieplek voor het erfgoed en de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in België, in een mondiale context. Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor de hele werking van het museum-met[1]kenniscentrum. De kennis over WO I en zijn lange nasleep, in al hun facetten, wordt dan ook verder uitgebouwd en up-to-date gehouden, binnen een internationaal museaal en academisch netwerk. We verruimen de klassiek militair-historische benadering van oorlogsmusea door onze focus op de ontwrichting van mens en maatschappij in oorlogstijd. Uitgangspunt is de menselijke ervaring van alle betrokkenen in oorlog, bij alle deelnemende partijen. Het In Flanders Fields Museum bouwt in een geest van binnen- en buitenlandse participatie zijn referentiecollectie over de Eerste Wereldoorlog verder uit. Dat doen we aan de hand van een doordacht en geïntegreerd collectiebeleid. Het betrokken erfgoed is immers zeer divers en gaat van militair-historische artefacten, zoals wapens of uniformen, over dagboeken, brieven en andere persoonlijke getuigenissen, tot verwerkings- en herdenkingspraktijken. We nemen bovendien ook een verantwoordelijkheid op voor het oorlogslandschap in de frontstreek en voor het onroerend oorlogs- en wederopbouwerfgoed. We verbindende onze erfgoedcollectie, de kennis en het onderzoek over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog met onze tijd. We doen dat ook met een gediversifieerde programmatie en een uitgebreide educatieve werking, op maat van heel uiteenlopende doelgroepen – van lokale (erfgoed)gemeenschappen tot (inter)nationale (school)bezoekers – en van verschillende generaties. In onze programmatie speelt hedendaagse kunst een belangrijke rol. We communiceren en promoten onze werking en ons aanbod in het kader van een ethisch verantwoord en meerstemmig herdenkingstoerisme. We zetten bezoekers aan tot reflectie. Als geëngageerd oorlogsmuseum leggen we er de nadruk op dat vrede nooit een verworven goed is. Dat is onze diepste vorm van actualisering.

Medewerkers

Stephen LODEWYCK directeur 
Els VERAVERBEKE conservator
Peter SLOSSE zakelijk leider

Karen DERYCKE wetenschappelijk medewerker
Annick VANDENBILCKE wetenschappelijk medewerker
Pieter TROGH wetenschappelijk medewerker
Birger STICHELBAUT wetenschappelijk medewerker
Dries CHAERLE wetenschappelijk medewerker
Frederik VANDEWIERE registrator
Els DEROO deskundige depotbeheer

Wouter SINAEVE educatief medewerker
Ann-Sophie COENE educatief medewerker
Sien DEMASURE educatief medewerker
Filip DEHEEGHER dienst vrede en internationale solidariteit

Robin BRUNEEL technisch medewerker

Vladzislav KUDRATSAU administratief medewerker
Wim BOLLAERT administratief medewerker

Lyn COENE marketing & promotie
Dries VAN ROBAEYS communicatie
Lise VANELSTLANDE boekhouding & shop
Virginie MINIAÏLO assistente boekhouding & shop

Onthaalmedewerkers

Martine PLATTEEUW
Marjan NACHTERGAELE
Els DE MUYT
Peter MAHIEU
Gwendy TANGHE
Sylvie-Anne DEVOS
Emma DEPOORTER
Sibylle CAUWELIER
Jacqueline VAN BRUINISSE
Frieda VANBELLE
Veronica BOOYSEN
Johan MOORS
Sarah ALTES
Jens LEUPE
Christophe GANTOIS
Sahien SAELENS
Nena BERQUÉ
Thimoty VANBERG

in memoriam
Karla DEMYTTENAERE

Raad van Bestuur

Dimitry SOENEN, voorzitter
Diego DESMADRYL, ondervoorzitter

Philip BOLLE
Evelyn BOUCHAERT
Sarah BOUTON
Thijs DESCAMPS
Bernard VAN ISACKER
Hans FEYS
Katrien DESOMER
Jan BREYNE
Nancy SIX
Hanna LAEKEMAN

Partners

Vlaamse Gemeenschap
&
Toerisme Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen
&
Westtoer

Yper Museum