Ons Verhaal
          " kennis delen"

Wil het museum geschiedenis delen met zijn publiek, dan is kennis delen de opdracht van het kenniscentrum. Het kenniscentrum is het geheugen van het museum: de collecties worden er bestudeerd, toegankelijk gemaakt, en ter beschikking gesteld van het publiek.

Maar behalve afnemer is het publiek ook leverancier van kennis. Samen met het publiek wil het kenniscentrum wetenschap nastreven, vergaren, opschonen, verfijnen, bijwerken, of herontdekken. Eigen historisch onderzoek wordt er samen gelegd met familiegeschiedenissen en heemkundig werk, en verrijkt door toevallige ontmoetingen.

PRAKTISCHE INFO

Bereikbaarheid

Sint-Maartensplein 3
B-8900 Ieper
+32 (0) 57 239 450

Openingsuren

voormiddag
namiddag
Maandag
op afspraak
13u-17u
Dinsdag
op afspraak
13u-17u
Woensdag
10u-12u
13u-17u
Donderdag
op afspraak
13u-17u
Vrijdag
op afspraak
13u-17u
15/11 - 01/04
gesloten op maandag

Gesloten op

24/12/2023
-
29/01/2024
1/04/2024
1/05/2024
9/05/2024 - 10/05/2024
20/05/2024
11/07/2024 - 12/07/2024
15/08/2024 - 16/08/2024
1/11/2024
11/11/2024
24/12/2024 - --/01/2025

Opdrachten & Onderzoeksprojecten

Collectieregistratie

De registratie van de verschillende collecties is onmisbaar als basis voor de gehele museumwerking.  De stuksgewijze beschrijving van voorwerpen, boeken, foto's en documenten en de publieksgerichte ontsluiting en digitalisatie ervan, behoren tot het dagelijks werk in het kenniscentrum.

MEER INFO

Museumprogramma

De voorbereiding en uitwerking van het museumprogramma en in het bijzonder van tijdelijke tentoonstellingen vergt grondig onderzoek van en naar de weerhouden thema's. Ook suggesties en onderzoek van derden dragen geregeld bij tot de uitwerking van de publiekswerking van IFFM.

MEER INFO

Personenverhalen

De ervaringen van zij die onmiddellijk bij de oorlog betrokken raakten, verdienen een publicatie in het museum. Hun getuigenis wordt ingezet in tijdelijke tentoonstellingen of in de educatieve werking. De reconstructie en verwerking van persoonlijke levensverhalen behoort daarom tot de kerntaken van het kenniscentrum.

MEER INFO

Dagboek Van Walleghem

De notities van pastoor Achiel Van Walleghem (1879 - 1955) vormen het belangrijkste burgerlijke dagboek uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Zijn aandachtige opmerkzaamheid en beschouwingen stuwen de opdracht om zijn aantekeningen als historische bron verder te objectiveren en te illustreren.

MEER INFO

Luchtfotografie

De systematische verzameling, registratie, annotatie en geo-referentie van historische luchtfoto's en militaire stafkaarten bieden niet alleen een grondige kijk op het voormalige oorlogsterrein, maar leveren ook een diep en gelaagd inzicht in hoe het landschap door de oorlog werd vernietigd of blijvend getekend, en - na afloop - moeizaam hersteld.

MEER INFO

Namenlijst

De samenstelling van één centraal dodenregister draagt bij tot een inclusieve herdenking van alle oorlogsslachtoffers. De lijst vernoemt militairen (ongeacht hun nationaliteit) én burgers, zowel Belgen die in eigen land of daarbuiten omkwamen als niet-Belgen die hier om het leven kwamen of dodelijk verwond raakten.

MEER INFO

Artist in Residence

Jaarlijks nodigt het In Flanders Fields Museum een hedendaagse kunstenaar uit om nieuw werk te creëren over oorlog & vrede, of specifiek over de Eerste Wereldoorlog. De kunstenaar verblijft een tijdlang in Ieper om vertrouwd te worden met het museum, de stad en de streek. Tijdens die residentie biedt het kenniscentrum inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van de artistieke creatie.

MEER INFO

Podcast

Ooggetuigenverslagen van toen brengen de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog vanuit het perspectief van het individu. Buiten de museummuren maken monumenten, begraafplaatsen en relicten in het huidige landschap het oorlogsverleden tastbaar.
In de eerste podcastreeks van het museum verbinden we die historische en geschreven bronnen met het landschap vandaag.

MEER INFO

Vrijwilligers & Studenten

Vrijwilligers

Voor al zijn opdrachten kan het Kenniscentrum dagelijks rekenen op een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Zij werken op verschillende manieren mee aan alle mogelijke aspecten van de museale werking. Van één dagdeel toezicht houden tot eeuwig monnikenwerk: vrijwillig meewerken in het In Flanders Fields museum, volgens je eigen interesses of vaardigheden, is een boeiende uitdaging!

word vrijwilliger

Studenten

Studenten uit binnen- en buitenland kunnen in het Kenniscentrum voor een lange of minder lange tijd stage lopen of werkervaring opdoen. Ze worden betrokken of ingeschakeld bij alle aspecten van de werking: lopende onderzoeksprojecten, inventariseringsopdrachten, opbouw van tijdelijke tentoonstellingen en opdrachten in het kader van de educatieve of publiekswerking.

STAGE AANVRAGEN

Koen Koch Fonds

Prof. dr. Koen Koch (1945-2012) was niet alleen jarenlang een gids voor de slagveldreizen van de Vrienden van het In Flanders Fields Museum, maar als hoogleraar politicologie en bekend auteur en publicist was hij voor velen ook een inspirator die tot vandaag zijn relevantie behoudt.

WIjze woorden, koen

De Viff beheren een studiefonds dat genoemd is naar hun betreurde vriend. Met een deel van de lidgelden of met giften worden stagiairs, studenten en onderzoekers die voor hun studiewerk over de Eerste Wereldoorlog een bepaalde tijd in Ieper verblijven financieel ondersteund.

BEURS AANVRAGEN

Samenwerking & Partners

Vlaanderen & België

Het Kenniscentrum werkt graag samen met andere musea en instellingen. In eigen land maakt het In Flanders Fields Museum o.a. deel uit van onderstaande samenwerkingsverbanden:

Europa & Internationaal

Geregeld wordt het museum ook aangezocht om internationele samenwerkingen aan te gaan, expertise aan te leveren, en ervaringen uit te wisselen. Hieronder vind je enkele Europese onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden waaraan het museum meewerkt of meegewerkt heeft.

CONTACT

Nog een vraag die zonder antwoord blijft?
Of kennis die je met ons wil delen?
Aarzel niet om contact op te nemen:

Kenniscentrum IFFM
Sint-Maartensplein 3
B-8900 Ieper
+32 (0) 57 239 450

Na verzending
vind je een kopie van je bericht
in je mailbox.