Steun het museum

Living Memory Business Club Sponsorship

De Living Memory Business Club verenigt bedrijven die de drie musea een warm hart toedragen. Met hun financiële bijdrage helpen zij In Flanders Fields Museum, Yper Museum en Merghelynck Museum om tentoonstellingen en projecten te realiseren die een breed publiek verwelkomen. Zo scheppen ze samen een blijvende meerwaarde voor het woon- en werkklimaat in Ieper en omgeving. De deelnemende bedrijven schatten de maatschappelijke relevantie van de drie musea naar waarde. Ze associëren zich met een culturele instelling van hoog niveau, tonen hun sociale betrokkenheid, breiden hun netwerk uit en maken gebruik van de faciliteiten van de drie musea in de Lakenhallen. De medewerkers of relaties van de deelnemende bedrijven wordt inspiratie geboden door bezoeken aan de permanente en tijdelijke tentoonstellingen, bijzondere activiteiten, rondleidingen en bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de verschillende vormen van lidmaatschap en de voordelen die daaraan verbonden zijn, kun je vrijblijvend contact opnemen.

Founding Partners

een gift doen

Elke gift, groot of klein, draagt bij aan het voortbestaan en de groei van het In Flanders Fields Museum.

Doe een gift
en help
het verleden
voor de toekomst
te bewaren.

een gift doen