Steun het museum

Living Memory Business Club Sponsorship

De Living Memory Business Club verenigt bedrijven die de drie musea een warm hart toedragen. Met hun financiële bijdrage helpen zij In Flanders Fields Museum, Yper Museum en Merghelynck Museum om tentoonstellingen en projecten te realiseren die een breed publiek verwelkomen. Zo scheppen ze samen een blijvende meerwaarde voor het woon- en werkklimaat in Ieper en omgeving. De deelnemende bedrijven schatten de maatschappelijke relevantie van de drie musea naar waarde. Ze associëren zich met een culturele instelling van hoog niveau, tonen hun sociale betrokkenheid, breiden hun netwerk uit en maken gebruik van de faciliteiten van de drie musea in de Lakenhallen. De medewerkers of relaties van de deelnemende bedrijven wordt inspiratie geboden door bezoeken aan de permanente en tijdelijke tentoonstellingen, bijzondere activiteiten, rondleidingen en bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de verschillende vormen van lidmaatschap en de voordelen die daaraan verbonden zijn, kun je vrijblijvend contact opnemen.

Founding Partners

VIFF - Vrienden van het In Flanders Fields Museum

De Vrienden van het In Flanders Fields Museum willen bijdragen aan het zoeken, het bekend maken en het doen inzien van de mechanismen van oorlog en vrede. Verscheidene invalshoeken en klemtonen mogen daarbij aan bod komen, in een volgehouden bereidheid elkaars standpunten te beluisteren. Hiertoe verzorgen de Vrienden een eigen programma, ver van het klassieke, officiële of glorieuze betoog.

Daarnaast steunen de Vrienden de werking en activiteiten van het In Flanders Fields Museum, en verlenen zij medewerking in het Kenniscentrum.

De vereniging telt momenteel bijna 600 leden waarvan een belangrijk aantal uit het buitenland. Het ledencontact wordt onderhouden via een driemaandelijks magazine.

VRIENDENIFF.BE