Programma (in voorbereiding)

WO1 & het Midden-Oosten

tijdelijke tentoonstelling in 2022

De Eerste Wereldoorlog heeft een gigantische impact gehad op de Europese en mondiale geschiedenis. Het Ottomaanse Rijk was een van de vier grote rijken die tegen het einde van 1918 waren uiteengeslagen. De afwikkeling van de oorlog tijdens de jaren 1918-1923 werd beslissend voor de vorming van het moderne Midden-Oosten. Beslissingen van tijdens de oorlog en naoorlogse verdragen bepaalden het lot van miljoenen mensen in de regio, soms met blijvende gevolgen die verschillende generaties overstegen. Tot op vandaag, misschien wel tot morgen. In 2022 wijdt het museum een tijdelijke tentoonstelling aan de Eerste Wereldoorlog in, en zijn gevolgen voor het Midden-Oosten.

wat we (nog) zoeken

  • Heb je suggesties voor bepaalde subthema's van dit onderwerp?
  • Ken je verhalen over de Belgische betrokkenheid bij de (oorlogs)gebeurtenissen in het Midden-Oosten van 1914 tot 1923?

projectleiding

Pieter Trogh
0032 (0)57 239 450

Belgische vluchtelingen in WO1

tijdelijke tentoonstelling in 2024

De Eerste Wereldoorlog stond nooit zo massaal in de aandacht als in 2014-2018, de jaren van de eeuwherdenking. Herdenkingen en onderzoek werden gewijd aan verschillende aspecten van de oorlog en toch bleven verschillende thema’s in tal van opzichten opnieuw onderbelicht. De vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog behoren zeker tot deze laatste categorie. Daarom zal IFFM de komende jaren nieuw onderzoek ter zake verrichten. Tegen 2024 worden de onderzoeksresultaten verwerkt in een nieuwe tijdelijke tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog, exact twintig jaar nadat het museum voor het eerst een spraakmakende expo over dit thema organiseerde.

wat we (nog) zoeken

  • Ken je vluchtverhalen van tijdens de oorlog uit je eigen familiegeschiedenis?
  • Zijn de vluchtelingen van 1914-1918 van je gemeente in kaart gebracht (een lijst, een publicatie, onderzoek door een heemkundige kring,  ...)?

projectleiding

Annick Vandenbilcke
Pieter Trogh
0032 (0)57 239 450