Toegankelijkheidsverklaring

In Flanders Fields Museum streeft ernaar zijn website voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig met de Europese richtlijnen en het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.inflandersfields.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet
Voorlopig voldoen een aantal zaken nog niet aan het Bestuursdecreet, we werken momenteel hard om ervoor te zorgen dat deze zaken zo snel mogelijk in orde zijn.

 • 1.1.1 Niet-tekstuele content
  Niet alle beschikbare content op de website heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
   
 • 3.3.3 Foutsuggestie
  Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden er voorlopig nog geen suggesties aan de gebruiker geleverd. 

 • 4.1.3 Statusberichten
  In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen momenteel statusberichten nog niet door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Onevenredige last
In de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 kan een vrijstelling op grond van onevenredige last tijdelijk ingeroepen worden. De geraamde kosten en baten wegen met andere woorden in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

 • 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
  Voorlopig zijn er nog niet op alle vooraf opgenomen audiocontent ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld. YouTube biedt automatische ondertiteling aan voor video’s waar deze niet beschikbaar is.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23/09/2020, na het uitvoeren van een zelfbeoordeling.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 25/09/2020.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het meldingsformulier of geef dit per e-mail door aan de toegankelijkheidsambtenaar via een e-mail en geef hierbij de link naar de webpagina of screenshot door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b, van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de voorzitter van het Bestuursorgaan van IFFM.