Luchtfotografie

C.H.A.L.
Centrum Historische en Archeologische Luchtfotografie

Het In Flanders Fields Museum, de Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie) en de Provincie West-Vlaanderen hebben het “Centrum voor Historische & Archeologische Luchtfotografie” opgericht. De drie partners werken hierbij samen rond historische luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog.

In het museum is een zeer uitgebreide collectie historische luchtfoto’s raadpleegbaar in zowel de permanente opstelling als in het Kenniscentrum. Ongeveer 20.000 luchtfoto’s bedekken de volledige frontzone van de Eerste Wereldoorlog en grote delen van het hinterland.

geoportaal

Deze beelden bieden unieke mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, museale en toeristische ontsluiting van historische sites in de voormalige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en zijn een bron van informatie voor ruimtelijke-ordeningsprocessen en beheer van erfgoed.

Aangezien de laatste persoonlijke getuigen die de oorlog actief meegemaakt hebben, overleden zijn, is het hedendaagse landschap meer dan ooit de laatste getuige van dit conflict en van onschatbaar belang. Daarnaast wordt ook het potentieel van archeologische luchtfoto’s en grote historische luchtfoto-archieven (post-WO1) verder benut.

Stand van zaken

Wat wij (nog) zoeken

...

projectleiding
Birger Stichelbaut