Vrienden van het In Flanders Fields Museum

Ons Verhaal

De Vrienden van het In Flanders Fields Museum - voor de vrienden: de Viff's - onderschrijven de missie en ondersteunen de werking van het museum en het kenniscentrum. Bovendien dragen de Viff's met eigen activiteiten hun steentje bij aan het museumprogramma. Ze organiseren herdenkingsmomenten, wandelingen, uitstappen en reizen in binnen- en buitenland. Hun tocht naar het verleden van de Eerste Wereldoorlog volgt de sporen van de mens in tijden van oorlog, en zoekt onderweg naar de mechanismen van oorlog en vrede, om zo de betekenis van dit verleden voor de wereld vandaag te laten zien.

wie zijn de viff's

Programma & Activiteiten

Op 2 maart 2002 vond de eerste uitstap van VIFF plaats. De Vrienden trokken toen naar Delft voor een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling Muziek, Oorlog en Vrede. Sindsdien volgden heel wat activiteiten, bezoeken en uitstappen, alsook de jaarlijkse Redmondwandeling in de vroege ochtend van 7 juni.

Daarnaast verzorgen de vrienden een volgehouden programma van herdenkingsmomenten voor individuele slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Deze Remembrances vinden plaats bij het graf, op de overlijdensdatum, naar aanleiding van het bezoek van familieleden, of als afronding van een onderzoek. Voor de invulling van dit herdenkingsprogramma gaan de Viff's graag in op jouw suggesties.

VAN HARTE WELKOM

Oxford Magdalen College
9 september 2024 - 15 september 2024

Oxford & London

  • vriendenreis

De Viff-reizen zijn historische studiereizen, met aandacht voor cultuur en tijd voor enige ontspanning of eigen invulling. Op de bus en via ...

redmondwandeling
7 juni 2024

Redmondwandeling '24

  • Wijtschate, Kemmel, Loker
  • wandeling

William Redmond was parlementslid in de Ierse nationalistische partij van zijn broer John Redmond. In 1914 rekruteerde hij duizenden Ieren ...

Lidmaatschap

  • gratis toegang tot de permanente tentoonstellingen
  • gratis toegang tot alle tijdelijke tentoonstellingen
  • jaarboek IFFM aan voordeelprijs
  • driemaandelijks VIFFmagazine
  • 10% korting op alle aankopen in de museumshop
  • uitnodigingen voor alle activiteiten van IFFM en VIFF
  • uitnodigingen voor alle activiteiten van de Stedelijke Musea van Ieper

Lid worden

Voor een jaarlijks lidmaatschap schrijf je 35 € (waarvan 5,00 € voor het Koen Koch Fonds) over op onderstaande bankrekening. Het lidmaatschap start op de datum van je overschrijving en is geldig voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.

Bankrek.
IBAN: BE98 0682 3313 6493

Contact

Kenniscentrum IFFM
t.a.v. VIFF
Sint-Maartensplein 3
B-8900 Ieper

VIFF magazine

VIFFmagazine is het driemaandelijks tijdschrift van en voor de leden. Naast een gastbijdrage bevat elk nummer persoonlijke verhalen van oorlogsslachtoffers, getuigenissen en fragmenten uit dagboeken, boekbesprekingen, impressies en poëzie, en nieuws over voorbije en toekomstige activiteiten.

Jaargangen

In april 2002 verscheen de eerste editie van het ledenblad, dat intussen is uitgegroeid tot een volwaardig tijdschrift. Een handige index beschrijft alle artikels en hun auteurs, en verwijst naar de online versie van het betreffende magazine-nummer.

alle jaargangen

Redactie

Jan Breyne (redactieverantwoordelijke), 
Marc Dejonckheere, Ludwich Devlieghere, Gilbert Ossieur, Patrick Rapoye, Geert Spillebeen en Pieter Trogh.

Verantw. uitgever: Gilbert Ossieur, Wieltje 11, 8900 Ieper
Vormgeving: Manu & Zonen

Voorstellen en bijdragen zijn welkom via de redactieleden. Auteurs zijn verantwoordelijk voor hun tekst. Voor gehele of gedeeltelijke overname is toestemming van de auteur vereist.

Vereniging

De Vrienden van het In Flanders Fields Museum (afkorting: VIFF) is als feitelijke vereniging opgericht in Ieper op 5 februari 2002. Sinds 22 januari 2014 is de vereniging een VZW (ondernemingsnr: 0546606480).

BESTUUR

Vrijwilligers

Vrijwilligers van het Kenniscentrum worden Viff's, en Viff's kunnen vrijwilliger worden! Voor al zijn opdrachten kan het Kenniscentrum dagelijks rekenen op een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Zij werken ...

lees meer

Koen Koch Fonds

De Vrienden van het In Flanders Fields Museum beheren een studiefonds dat genoemd is naar hun betreurde vriend, prof. dr. Koen Koch (1945-2012). Met een deel van de lidgelden of met ...

lees meer