Verzamelen/Verzameld

Interviews met oudstrijders, opnames van muziek uit de Eerste Wereldoorlog, documentaires en reportages, opgenomen op video’s, cassettes, CD’s, DVD’s en andere dragers, vormen samen de audiovisuele collectie.

De omvangrijke fototheek bevat zowel afdrukken als (glas)negatieven van losse foto's, samenhangende reeksen, persoonlijke albums van Belgische, Britse, Franse en Duitse militairen, zeldzame panoramafoto’s en schaduwcollecties (o.a. van het Imperial War Museum).

Het museum bezit ongeveer 450 tekstaffiches en een 300-tal gewone affiches. Deze verzameling vormde vanaf 2013 een belangrijke peiler voor het overkoepelende project Met de rug tegen de muur.

De collectie schilderijen, prenten, tekeningen en beeldhouwwerken van oorlogs- en frontkunstenaars groeit jaarlijks door schenkingen en aankopen: Bastien, Langaskens, Yoors, Lauwers, Huys, Allard l'Olivier, Maertens, Leonard, Van Sassenbrouck, Ingels, Pickery, Lagae, Vereycken, ...

De indrukwekkende bibliotheek van Dr. Caenepeel werd in 1988 door de stad Ieper aangekocht. Deze collectie bestaat uit ongeveer 1500 boeken, vooral regimentsgeschiedenissen.

De collectie van het In Flanders Fields Museum is rijk, uniek en gevarieerd. Ze bevat objecten, boeken, foto’s, frontkaarten, kranten, tijdschriften, partituren, documentatiemappen, memorabilia, egodocumenten, affiches, audiovisueel materiaal en schaduwarchieven uit of over de Eerste Wereldoorlog of daarmee gerelateerde onderwerpen.

De Namenlijst is waarschijnlijk de meest ontastbare collectie. Maar de inzameling van de namen van slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, en het verhaal van hun leven en dood zijn voor de werking van het museum onmisbaar.

Met provinciale steun werd in 2008 de collectie militaria van het vroegere museum “Hill 60”  aangekocht en gedeeld met het Memorial Museum Passchendaele. Van de ongeveer 1600 objecten is een groot deel te zien in de vaste opstelling.

Voornamelijk via schenkingen groeit wekelijks de collectie (ego)documenten. Portretten geven een gezicht, en brieven en dagboekjes een stem aan honderden historische personages. De verzameling gedocumenteerde persoonsverhalen vormt allesbehalve een gesloten collectie.

Het museum koopt boeken en tijdschriften aan, zowel nieuwe publicaties als tweedehandse exemplaren. Wanneer onderzoek in het kenniscentrum resulteert in een publicatie, vragen we de auteur om een exemplaar van zijn/haar boek of artikel aan de bibliotheek te schenken.

De erg omvangrijke kranten- en tijdschriftencollectie, ongeveer 25.000 nummers, dateert uit 1914-1918 en het interbellum en heeft een zeer internationaal karakter.

Voedselhulp uit Amerika in de vorm van zakken met meel werd naar België gestuurd. De lege zakken werden door Belgische vrouwen en kinderen bewerkt tot ware kunstwerken. Een unieke collectie van 18 bewerkte meelzakken, waarvan enkele op de topstukkenlijst, zijn in het bezit van het museum.

Belangrijk én uniek is de uitgebreide collectie topografische kaarten (stafkaarten) met aanduiding van loopgraven en andere strategische punten. Van alle kaarten zijn reproducties gemaakt die voor onderzoek ter beschikking zijn in het kenniscentrum.

In het museum is een collectie van 20.000 historische luchtfoto’s raadpleegbaar. Deze luchtfoto’s bedekken de volledige frontzone van de Eerste Wereldoorlog en grote delen van het hinterland.

Rose Coombs liet bij testament een aanzienlijk deel van haar boekenbezit na aan de stad Ieper. De collectie Coombs bevat ongeveer 1500 boeken met onder meer algemene geschiedenissen, wetenschappelijke studies, naslagwerken, reisgidsen en dichtbundels.

De uitgebreide collectie loopgravenkunst bevat o.a. een 60-tal door Chinezen bewerkte granaathulzen. Die verzameling Chinese loopgravenkunst uit de Eerste Wereldoorlog is de grootste ter wereld in openbaar bezit.

De zorg voor de collectie staat centraal in de werking van het museum. Het bewaren en beschrijven van voorwerpen en documenten vormen een belangrijk aspect van de dagelijkse werking. Maar vaak zijn het concrete publieksactiviteiten die extra collectie-onderzoek stimuleren. De collectiestukken die in het kader van voorbije tijdelijke expo's een betere beschrijving kregen, vind je hier opnieuw tentoongesteld.

(deel)verzamelingen op Orde gezet

Reproducties aanvragen

Digitale kopieën van historische foto’s of documenten kunnen worden aangevraagd. Je aanvraag zal zo snel mogelijk behandeld worden, en na ontvangst van je betaling wordt het digitale beeldmateriaal verstuurd.

REPRODUCTIES AANVRAGEN

Bruikleen aanvragen

Het museum leent en ontleent collectiestukken uit binnen- en buitenland voor tijdelijke tentoonstellingen. Een bruikleen moet minstens 6 maanden vooraf aangevraagd worden. Een verzekering afsluiten is noodzakelijk.

Een aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van:
• de aard van de activiteit
• de plaats en data van de activiteit
• de inrichters van de activiteit
• de lijst met de gevraagde collectiestukken

BRUIKLEEN AANVRAGEN

Schenkingen

Veel families, organisaties of instellingen, in binnen- en buitenland, bewaren nog documenten en objecten die verband houden met de Eerste Wereldoorlog en nemen het initiatief om die aan het museum toe te vertrouwen.

Heb jij nog een dagboek, foto’s of medailles van je grootvader? Heeft je oudtante nog de herinneringen aan haar vlucht voor het oorlogsgeweld neergepend ? Was je overgrootvader aannemer tijdens de wederopbouw? Heeft je oudoom een stukje uit de ruïnes van de Sint-Maartens kathedraal als talisman meegenomen naar huis? Heb je nog een stukje loopgravenkunst op zolder? En wil je deze kostbare en dierbare memorabilia deponeren bij het museum?

EEN SCHENKING DOEN

in de kijker

Frans Vanzieleghem uit Lichtervelde schonk het originele oorlogsdagboek van zijn grootvader Achiel Lefever uit Poperinge. Achiel was wachtmeester (maréchal de logis) bij de gendarmerie en schreef korte notities over zijn werk, het weer en zijn bezoeken en ontmoetingen. Hij vertrouwde zijn commentaar over de (lokale) oorlogsgebeurtenissen eveneens toe aan zijn dagboek. Hieronder lees je een fragment uit het dagboek.

“Zondag 9 mei 1915 rustig in Ieper, niemand mag nog in de stad blijven. Maandag 10 mei verhuist naar de steenweg op 2 kilometer van de stad. Geheel de stad staat in brand, ’t is wreed om zien. De 11 mei terug naar Ieper om nog te redden uit de kazerne die reeds in brand stond, ’s namiddags nog grote branden en veel schieten.”

De schenking omvat nog een aantal foto’s, brieven en postkaarten.

Frans werkte drie jaar aan een uitgave over de oorlogservaringen van zijn grootvader en het biedt inzicht in het werk als oorlogsgendarme in Ieper, Dranouter, Poperinge en Watou.

in de vitrine

Schenkingen worden geregistreerd en  zorgvuldig bewaard in de bibliotheek, het archief of het depot. Jaarlijks wordt het schenkingsregister gepubliceerd in het jaarboek van het museum. Een selectie van de schenkingen van het voorbije jaar staat in de inkomhal van het museum ten toon.

VITRINE

Erfgoeddepot DEPOTYZE

Het Erfgoeddepot DEPOTYZE is de bewaarplaats van alle objecten van het In Flanders Fields Museum die niet in de permanente tentoonstelling zijn opgenomen. Ook de reserves van het Yper Museum en het Mergelynck Museum worden er bewaard, en zijn beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen, bruiklenen en onderzoek.

Ontdek meer