Ieper
ontroerd door de verhalen van vroeger
geschiedenisdelen
en de gelijkenissen met onze wereld vandaag
Ontdek meer
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
de geschiedenis bestuderen
is niet zoals een puzzel in elkaar leggen
kennisdelen
er is nooit één en slechts één eindbeeld
Ontdek meer
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
Geschiedenis leren is niet bedoeld
om het menselijk handelen te bespotten, bewenen, of haten
oorlog & vredeleren
maar om het te begrijpen en ervan te leren voor de toekomst
Ontdek meer
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

vlug ingelicht

Americans - in Flanders Fields
6 februari 2024 - 30 juni 2024

Americans in Flanders Fields

namen & plaatsen

  • permanente zaal
  • tijdelijke tentoonstelling

De tijdelijke expo  AMERICANS IN FLANDERS FIELDS namen & plaatsen  belicht de aanwezigheid van Amerikanen in België tijdens de Eerste Wereldoorlog, vóór en na ...

Een visuele aankondiging van de podcastreeks "22 april 1915"

Podcastreeks "22 april 1915"

Op 22 april 1915 werd bij Ieper een donkere pagina in de geschiedenis opengeslagen. Voor het eerst werd een chemisch massavernietigingswapen gebruikt: chloorgas. In een vierdelige podcastreeks hoor je de lotgevallen van die dag.

Luister

vrienden van IFFM

de Vrienden van In Flanders Fields Museum

De Vrienden ondersteunen de werking en het programma van het In Flanders Fields Museum, organiseren eigen activiteiten, en verlenen vrijwillige medewerking in het Kenniscentrum.

ontdek meer