Burgerslachtoffers van Oorlog(en)

i.s.m. Handicap International

  • CC het Perron, Ieper
  • herdenking

Over

Wapenstilstand is voor Ieper een bijzondere dag. Jaarlijks vormen de Poppy Parade en de Last Post om 11u00 vaste ingrediënten in een ruimer programma waarin het einde van WOI wordt herdacht.

De stad Ieper en het In Flanders Fields Museum willen in de namiddag van die jaarlijkse herdenkingsdag ook aandacht schenken aan burgerslachtoffers: Ieperlingen die tijdens of ten gevolge van WOI om het leven kwamen, maar evenzeer burgers die tijdens andere oorlogen of conflicten het leven lieten. Dit jaar wordt die bijzondere herdenking georganiseerd in samenwerking met Handicap International, een internationale NGO die zich vandaag in zo’n 50 landen ontfermt over slachtoffers van oorlog.

Programma

  • welkomstwoord namens het stadsbestuur
  • korte duiding van het herdenkingsconcept "de Verloren Sleutel / La Clé Perdue"
  • stadswandeling met focus op de Ieperse burgerslachtoffers door Pieter Trogh
  • toespraak door Erwin Telemans, directeur van Handicap International
  • kransneerlegging aan de grafsteen voor de burgerslachtoffers

Praktisch

woensdag 11 november
CC Het Perron (Fochlaan 1, Ieper)
samenkomst om 14u15
einde omstreeks 16u30

inschrijven

monument_HI Monument_burgersieper