zaterdag - 25/07/1914

1° schrift, kaft
1° schrift, p.1, titelpagina
1° schrift, p.2-3
1° schrift, p.4-5
1° schrift, p.6-7
1° schrift, p.8-9
1° schrift, p.10-11
1° schrift, p.12-13

1. de gewaarborgde afzijdigheid van België

Volgens het in 1839 gesloten Verdrag van Londen, ook wel Verdrag der XXIV Artikelen genoemd, werd de in 1830 onafhankelijk geworden Belgische staat internationaal erkend. Volgens het verdrag moest het land neutraal blijven en voor de neutraliteit en veiligheid van het land stonden mogendheden die het mee hadden ondertekend garant. Daaronder het Verenigde Koninkrijk en Pruisen. Wanneer het Duitse Rijk op 4 augustus 1914 België binnenvalt en dus de neutraliteit schendt,  wordt door het Britse Rijk het Verdrag van Londen ingeroepen om het Duitse Rijk de oorlog te verklaren. 

2. Jérôme Leleu

Jérôme Leleu zou de oorlog heelhuids overleven. Hij was dorpsschoenmaker, bestuurslid van de fanfare en de vader van pater Roger Leleu die missionaris was in Indonesië. Op 29 maart 1961 werd hij uitgebreid geïnterviewd in het kader van dialectonderzoek door de Rijksuniversiteit Gent. Dat interview waarin hij uitgebreid verteld over de oorlog en het dorpsleven in Dikkebus, vind je hier en zoek op Dikkebus.