zondag - 05/08/1917

9° schrift, p.787-788
9° schrift, p.789-790
9° schrift, p.791-792
Afbeeldingen

1. zwoel en bevangen

Het was zo’n 23° C op 5 augustus.

 

2. Engelse soldaten om te helpen

Foto 1: Australische soldaten helpen Belgische burgers bij de oogst (Australian War Memorial)

 

3. de Engelsen weer meester van Sint-Juliaan

Reeds op 2 augustus hadden manschappen van de 39th Division de puinen van Sint-Juliaan opnieuw bezet.

 

4. 24ste divisie

Over deze divisie had hij het ook twee dagen eerder.

 

5. E.H. Luneau 

Allicht gaat het om Jean-Baptiste Luneau (1875-1955), priester en leerkracht Engels aan het Collège Saint-Stanislas in Nantes.

 

6. De Leicesters

Dit is een foute lezing van het handschrift. Het gaat om de Leinsters, genaamd naar de Ierse oostelijke provincie Leinster. Het tweede bataljon van The Leinster Regiment maakte deel uit van Luneaus 24th Division. De Leinsters waren al in 1915 eens in dezelfde omgeving ingezet en sindsdien was er bij Birr X Roads (Meenseweg) een ‘Leinster Farm’. Hun bivak tijdens de Derde Slag bij Ieper was in Dikkebus.

 

7. De Kantienebossen

Dit is de naam die gemeenzaam gegeven werd aan de bossen ten zuiden van de Meenseweg, tussen ’t Hooge en Geluveld. De naam verwijst naar de vooroorlogse herberg ’t Kantientje dat aan de Meenseweg lag, in de nabijheid van het domein Herenthage. De Derde Slag bij Ieper zou met name hier altijd erg moeizaam verlopen. Zo zal Geluveld nooit veroverd worden.

8. Kolonel Morphy

Het gaat om Lieutenant-Colonel Alfred Durham Murphy. Hij was opgeklommen van luitenant in het eerste oorlogsjaar tot hij in 1916 als luitenant-kolonel het bevel over zijn bataljon kreeg. Op 7 november 1917 sneuvelde hij, samen met zes leden van zijn staf. Hij was toen nog maar 27 jaar oud. Murphy ligt begraven in Roisel Communal Cemetery Extension, niet ver van Péronne .

Colonel Murphy schijnt inderdaad een merkwaardige dapper en geliefd persoon geweest te zijn. Captain F.C. Hitchcock die zijn memoires als officier bij het 2nd Leinster Regiment publiceerde, herinnerde zich aldus de laatste keer dat hij Murphy zag (vooraleer de auteur ziek werd en geëvacueerd werd): “Hij [Murphy], Plowman, Grant Saunders en ikzelf stonden een tijdje te praten op het kruispunt van King Street en Jermyn Street [dit waren twee loopgraven]. We waren blijkbaar gezien door een vijandelijke scherpschutter want er was de vertrouwelijke klap toen een kogel insloeg in de rugwering onmiddellijk achter ons. De kolonel leek onverstoord en ging door met praten, met zijn monocle in een oog en zijn helm schuin op een zijde van zijn hoofd.” (Captain F.C. Hitchcock: “Stand To”. A Diary of the Trenches 1915-18. London, Hurst & Blackett, 1937, p. 257). Op de eerste verjaardag van zijn dood, zo schrijft Hitchcock nog, was Murphy ver van vergeten door zijn manschappen en er werd de hele dag over hem gepraat.

Murphy’s persoonlijke papieren kunnen geraadpleegd worden in het Imperial War Museum in Londen.

Foto 2: A.D. Murphy

9. Op sommige plaatsen zonk men erin tot de lenden

Foto 3: Zoals te zien op vele iconische foto’s van ‘Passchendaele’ zoals deze. (Imperial War Museum)

 

10. De brancardiers laten zich helpen door Duitse krijgsgevangenen

Foto 4: Ook dit kan geïllustreerd worden door vele foto’s en films uit de Derde Slag bij Ieper.

 

11. Micmac Camp

Zie hier

 

12. hommelkeet

Zie hier

 

13. een tegenaanval op Hollebeke

Dit klopt. Terwijl twee tegenaanvallen teruggeslagen werden, slaagden de Duitse troepen erin met een derde tegenaanval Hollebeke te heroveren op de 41st Division. Even later werden zeechter opnieuw uit de puinen van het dorp verdreven.

 

14. Een Belgische Canadees, afkomstig van Brussel

In het Canadese leger dienden nog al wat recent geëmigreerde Belgen. Zo tref je onder meer op de Menenpoort de naam aan van William Vangheluwe uit Roeselare.

Minstens twee Brusselse Canadezen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen:

- Captain Frank Goossens, zoon van Franz Goossens uit Brussel, ligt begraven in Boulogne

- Lieutenant Michel Spruyt de Bay, die woonde in de Afrikaansestraat 21 in Sint-Gillis, sneuvelde in 1916 en ligt begraven in Voormezeele Enclosure N°3.    

 

15. de klok van Voormezele

We konden niet achterhalen of deze klok al dan niet als oorlogssouvenir eindigde

Foto 5: Een klok van de Sint-Pieterskerk aan de Ieperse kazematten, augustus 1916 (Collections Canada)