donderdag - 10/05/1917

8° schrift, p.663-664
8° schrift, p.665-666
Afbeeldingen

1. de Lustige Boer

Dit was een café in de Dikkebusseweg, op de hoek met de Melkerijstraat (nu de Naaiboetiek) De uitbater was ook fulltime boer. Zie ook op de webpagina van de Erfgoedhalte Dikkebus.

Foto 1: de hoek van café De Lustige Boer na de Eerste Wereldoorlog

 

2. Father MacHavy

Deze aalmoezenier werd al op 28 februari 1917 vermeld. Waarschijnlijk gaat het om een foutieve spelling. Verschillende Britse aalmoezeniers komen in aanmerking, maar het meest waarschijnlijk is dat het gaat om George William MacLeavy.

 

3. 41ste divisie

Voor de samenstelling en een overzicht van de 41st Division, die vooral afkomstig was van het zuiden van Engeland, zie hier.

 

4. De Koevoet

Deze herberg bevond zich langs de Dikkebusseweg. Voor een beeld, klik hier.

 

5. een gemet

Een gemet is een oude oppervlaktemaat, ongeveer het equivalent van 4450 m². Zie ook hier.

 

5. kerkgang

Het eerste kerkbezoek van de moeder na de bevalling.

Gedurende de eerste 10 dagen na de geboorte bestempelde de Kerk de moeder als onrein, omdat ze in innige aanraking was geweest met het door de erfzonde bevlekte kind. Om de vrouw te zuiveren werd ze met wijwater besprenkeld. De vrouw kreeg dan een brandende kaars van de priester, als blijk van waardering voor haar moederschap. Om Gods genade en hulp te verkrijgen werd opnieuw wijwater gesprenkeld.

Dit ritueel herinnert aan de tempelgang van Maria, de Moeder van Jezus, om gezuiverd te worden volgens de wet van Mozes. Daarom geschiedde het bij voorkeur aan het Maria-altaar. Het was gebruikelijk dat nadien de moeder de eucharistieviering bijwoonde. (bron: Gewijd of Vervlogen?)

Foto 2: de kerk van Reningelst tijdens de oorlog