zondag - 19/08/1917

9° schrift, p.807-808
9° schrift, p.809-810
9° schrift, p.811-812
Afbeeldingen

1. de tanks

Van Walleghem had het reeds meerdere malen over de tanks, onder andere op 24 mei 19175 juni 1917 en 9 juli 1917

Foto 1: doorsnede van een Britse tank Mk 1

 

2. Lakeside Camp

Foto 2: Op deze luchtfoto die dateert van dezelfde dag als deze dagboeknotitie, zien we Lakeside Camp rechts ten oosten van de kerk. We zien ook de gaten in het dak van de kerk en Dickebusch Military Cemetery met de Extension op de ‘driehoek’ dat Van Walleghem ook vandaag vermeldt.

  

3. Sint-Sebastiaansaltaar

Het bestaan van dit altaar had allicht te maken met de schuttersgilde Sint-Sebastiaan dat zijn gaaipers staan had achter ’t Hof van Commerce op de hoek van de Dikkebusseweg en de Zorgvlietstraat. Er zijn ons echter geen beelden bekend van dit altaar noch van kunstwerken verbonden met Sint-Sebastiaan afkomstig uit de kerk van Dikkebus. 

 

4. vader McCann

De franciscaan Isidore McCann wordt door Van Walleghem meermaals vermeld.

 

5. de driehoek gebruikt door Jules Philippe

Dit is Dickebusch Military Cemetery Extension. Zie hier. Van Walleghem heeft gelijk wanneer hij schrijft dat deze begraafplaats al vol ligt. Terwijl zij pas in gebruik genomen werd op 27 mei 1917, zouden er na 11 augustus 1917 geen systematische begravenissen meer plaatsvinden, op drie geïsoleerde gevallen na.

 

6. een nieuw kerkhof op het land van Comyn, naast de grote hulppost

Dit is The Huts Cemetery, zie ook hier. Deze begraafplaats werd, op twee eerdere begravingen na, in gebruik genomen op 29 juli 1917 en zou dat blijven tot einde april 1918 (op de begraving van een Indiase labourer in oktober 1919 na).  

 

7. Vierstraat, Brasserie, Kruisstraat, Confusion Corner

Vierstraat: het kruispunt tussen de huidige Kemmelstraat en Vierstraat: hier

Brasserie: Elzenwalle Brasserie, langs de Kemmelseweg even voorbij Elzenwalle: hier. De naam leeft voort in een Britse  militaire begraafplaats.

Kruisstraat: Dit is de Ieperse buitenwijk rond de hoek van de huidige Capucijnenstraat en de Dikkebusseweg: hier.

Confusion Corner: Hoewel niet vermeld op de Britse loopgravenkaarten, valt dit kruispunt te situeren in de buurt van ‘Lock N°8’. Allicht gaat het om de plaats waar het kanaal Ieper-Komen de Rijselseweg dwarst: hier.

  

8. 47ste divisie

Meer over de 47th (2nd London) Division vind je hier.

9. vader Bickford

Zie hier

 

10. kasteel Vandenpeereboom

Het gaat wel degelijk om het Frezenbergkasteel en niet om het gelijknamige landhuis aan de Meenseweg. 

11. wij verwachten een nieuwe Britse aanval

Op 22 augustus 1917 zou een nieuwe operatie volgen met als brandpunt Inverness Copse aan de Meenseweg. Er werd echter elke dag strijd geleverd.

 

12. een Duits vliegtuig wordt neergeschoten

In de lijst van slachtoffers van de Duitse luchtmacht kon niemand teruggevonden worden die die dag in Dikkebus overleed. Misschien was er geen dodelijk slachtoffer.

 

13. het begin van de Abelestraat

Voor de eerder vermelde herberg De Groene Jager, aan het huidige kruispunt van de Krommenelststraat en Abelestraat: hier