maandag - 21/05/1917

8° schrift, p.675-676
8° schrift, p.677-678
Afbeeldingen

1. Het hospitaal van de Leene

d.i. Lijssenthoek, bij Van Walleghem ook vermeld alks het hospitaal aan de Boonaert en bij de Britten als Remy Siding. Zie hier

foto 1: het hospitaal op een Britse loopgravenkaart

 

2. te allen kant bloemen- en groenetuintjes

Foto 2: N°2 Canadian Casualty Clearing Station bij Lijssenthoek, met inderdaad “te allen kant… tuintjes”

 

3. reeds ten minste 3800 soldaten begraven

Vandaag liggen er op Lijssenthoek Cemetery 3339 graven die dateren van voor 21 mei 1917. Als we er rekening mee houden dat allicht sommige Franse graven op Lijssenthoek later gerepatrieerd werden, zal Van Walleghem er dus niet ver naast gezeten hebben. En zonder twijfel was het op dat ogenblik de grootste militaire begraafplaats achter het Ieperse front.

 

4. vader Higgins

We weten niet precies om wie het gaat. Er waren minstens vijf Higgins die als aalmoezenier gediend hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

 

5. vader Bull

De Dominicaan Theodore Bull was al eerder vermeld.

 

6. redemptoristen

Zie hier

 

7. Aherne

Zie hier

 

8. Bowes

Het gaat om Captain Henry Bowes

 

9. Gill

Zie hier.

 

10. Tighe

Zie hier

 

11. vader Daniel

Zie hier

 

12. de pastoor

Zie hier

 

13. draagbare altaren

Foto 3: Een Frans draagbaar altaar uit 1914