woensdag - 22/08/1917

9° schrift, p.811-812
9° schrift, p.813-814
Afbeeldingen

1. krijgsgevangen door Reningelst

Allicht bij de Brabant/Hooggraaf, waar hij eerder krijgsgevangenen zag passeren.

Foto 1: Ernest brooks : Transport van krijgsgevangenen bij Proven, 16 augustus 1917 (Imperial War Museum)

 

2. de bossen aan het kasteel Vandenpeereboom

Dat zijn Glencorse Wood en Inverness Copse, ten noorden van de Meenseweg, zie ook hier

  

3. De bossen van het kasteel Godtschalck zijn gedeeltelijk Engels

Dit is Herenthagebos. Deze posities zouden eigenlijk maar een paar uur in Brits bezit zijn. Zie eveneens hier.

 

4. De Italianen hebben aangevallen en 6700 krijgsgevangenen gemaakt

De zogenaamde 11de Slag aan de Isonzo begon op 18 augustus 1917. De Italianen waren inderdaad aanvankelijk succesvol maard e slag zou gauw uitmonden in een uitputtingslag. Zie ook hier.

 

5. Ook de Fransen hebben een aanval gedaan rond Verdun

Het ging om een plaatselijke aanval met beperkte doelen dat op 20 augustus 1917 begon. In de historiografie wordt ook wel gesprokene van de Tweede Slag bij Verdun, zie hier.  

Foto 2: Kaart met het door de Fransen gewonnen terrein tijdens de Tweede Slag bij Verdun.

 

6. lichtstralen

Het gaat natuurlijk om zoeklichten.

Foto 3: Brits zoeklicht uit de Eerste Wereldoorlog