vrijdag - 25/05/1917

8° schrift, p.679-680
8° schrift, p.681-682

1. 's nachts en 's ochtends granaten op Poperinge

“24 mei: Hevig bombardement op Poperinghe, ook bommen geworpen. Men zegt: veel burgers dood.

25 mei: Nog altijd beschieting op Poperinghe en volgens een bewoner der stad heeft het ditmaal veel, zeer veel kwaad gedaan. Er zijn veel burgers en soldaten gedood en verminkt, en de stoffelijke schade is zeer groot. Volgens den zelfden verhalen zou in één huis 7 personen gedood zijn en de muren van het oudemannenhuis zijn geheel besmeurd door bloed en stukjes vleesch die er aan gekleefd zijn.” (bron: Dagboeken St- Sixtus, o.c.)

“Vrijdag 25 Mei: 's morgens om 6 ure 5 obussen: magazijn M. E. Lebbe, bij de Nieuwe Wereld, Rekhof, Koeistraatje, hof Juffr. Van Merris”

Zon 27 Mei: Op Reningelst, Westouter en verderop liggen al de velden vol soldaten”

(bron: Baert, o.c.)

 

2. Gehele dagen ziet men hier meubelen opladen

“ Do 24 Mei: De Town-Major gaat de huizen afzien om te weten hoeveel vluchtelingen hij er kan insteken.

Zat 26 Mei: Meest al de bewoners van Reningelst, Locre, Westouter verhuizen of zoeken plaats; dus zien wij weer die droevige verhuizingstoneelen.

Di 31 Mei: Ook maar gedurig menschen op de vlucht met hunne meubels.” (bron: Baert, o.c.)

 

3. Douglas Haig

Ruim een week voor het aanstaande offensief (Mijnenslag bij Mesen, 7 juni 1917) maakt de Britse opperbevelhebber dus nog een toertje van het front.