zaterdag - 26/05/1917

8° schrift, p.681-682
8° schrift, p.683-684
Afbeeldingen

1. vorm 220 met zeer lange buizen

Misschien gaat het om 9.2 inch howitzers (9.2 = 233 cm)

 

2. ijzeren netten doorvlochten met groene linten

Ter camouflage.

Foto 1: 9.2 inch howitzers onder camouflagenetten, zomer 1917

 

3. zwarten van West-Indië, Jamaica

Van Walleghem beschrijft hier, niet zonder de toenmalig gangbare dunk van blanke superioriteit, de mannen van het British West Indies Regiment. Die eenheid bestond uit militair getrainde niet-blanke inwoners van de Britse kolonies in het Caraïbisch gebied. De grote meerderheid was inderdaad afkomstig uit Jamaica, maar ook alle andere Britse eilanden en de Britse kolonies op het Amerikaanse vasteland Brits Honduras (nu Belize) en Brits Guyana waren vertegenwoordigd. Hoewel getrainde infanteristen werden de mannen omwille van hun huidskleur louter als arbeiders achter het front ingezet. 

“26 Mei: er zijn ook negers in de streek” (bron: Baert, o.c.)

“5 augustus 1917: Zwarte uit Indiën vermaken aan de straten en wegen; eenige werken hier op de koer en dragen asschen en steengruis in zakjes om een weg te maken al achter het chocoladekot in het bosch. Zoo kunnen ze dan van uit hunne tenten in de       kalverweide zijn , al achter onze gebouwen in het bosch gaan zonder van de Duitsche gemerkt te zijn uit hunne ballons. De zwarte uit Indiën zijn geheel ander volk dan de zwarte uit Algiers die met de Fransche mede kwamen. Deze uit Algiers schenen ons vijandig gezind en waren genegen tot stelen. De zwarte uit Indiën zijn gekleed zoals de Engelschen. Aangaande hunne inborst schijnt dat geen wonderlijk volk te zijn. Zij hebben dikke lippen. Kloeke en gespierde jongelingen. Hunne godsdienst ken ik niet.”

8 augustus 1917: Alle nieuws wat ik vandaag weet te vertellen is dat er autos achter autos aankomen met assche, sintels en kolengruis. Dit wordt door de zwarte Indiërs in zakjes weggedragen om in het bosch een weg te maken. Deze zakjes worden gevuld, neveneen neergelegen en de plaatsen ertusschen wordt met assche aangevuld. Een vol geladen auto is met splinternieuwe zakjes hier afgeladen. Daar zullen eenige honderde zakjes noodig zijn. Het is nog al verstandig dat ze daar die zwarten voor gebruiken, die zullen zich toch niet vuil maken.” (bron: De abdij-kazerne van Sint-Sixtus, o.c.)

Foto 2: Manschappen van het British West Indies Regiment.

Foto 3: de ‘cap badge’ van het British West Indies Regiment, met daarop een karveel van Colombus.  

 

4. De zwarten zijn verschrikkelijk bang van het geschut

Toen deze passage vertaald werd door een Britse officier die ooit training had gegeven aan Jamaicaanse recruten, legde hij uit dat het tonen van angstgevoelens in hun cultuur veel beter aanvaard werd.

 

5. het kasteel van Madame de Gheus

Dit is Kasteel Elzenwalle langs de Kemmelse Weg in Voormezele

           

6. Het college van Poperinge is nogmaals verplaatst

“27 Mei: 't Kollege herbegint in eene nieuwe tent bij de herberg van Désiré Claeys opgericht. In 't Vogeltje wordt er geen les meer gehouden: de Etat-Major die op de Lovie was, gaat naar 't Vogeltje en een opperbevel komt naar kasteel De Lovie.” (bron: Baert, o.c. )