de Namenlijst: een dagelijks teken aan de wand

Op een hoog, grijs baken wordt de Namenlijst geprojecteerd, een onverdeeld register van alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in België. Elke dag noemt de lijst de namen van wie op de datum van je bezoek het leven liet.

Binnenin dit baken, en ook in drie bakens verderop in het museum, zijn beelden te zien van slachtoffers. Deze beelden zijn aangrijpend maar erg reêel: ze tonen niets anders dan de impact van de oorlog op de mens.

de Namenlijst: iedereen eenieders gelijke

Voorbij de waan van de dagelijkse projectie maakt een kiosk de Namenlijst in haar geheel raadpleegbaar. Van de tienduizenden slachtoffers die nimmer een gekend graf kregen, kan vandaag enkel hun naam gelden als een teken van hun bestaan.

Omdat de lijst namen bevat van mensen geboren in meer dan 100 landen, wordt dit dodenregister als erfenis gedeeld met een mondiaal publiek, in het museum, maar daarnaast ook online met de hele wereld.

de Namenlijst

Ierland: een kwestie van (on)verdeeldheid

Een mooi boekenkastje bevat de Ireland’s Memorial Records, acht boekdelen met meer dan 49.000 namen van Ierse slachtoffers. Midden de diepe verdeeldheid tussen noord en zuid moest de publicatie in 1922 aantonen dat het Ierse eiland vanwege de deelname aan de Eerste Wereldoorlog integraal deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk. Maar een burgeroorlog besliste daar anders over.

Toch blijven de Records vandaag eenheid en samenhorigheid symboliseren. Ieren van heel uiteenlopende achtergrond en loyaliteit ontdekken in deze boeken dat ze wel degelijk een gemeenschappelijk verleden delen.

Irish memorial Records