Unrest

Het Europese Horizon 2020-project UNREST (Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe, 2016-2019) onderzocht de manier waarop Europa omging en omgaat met de traumatische herinnering aan zijn oorlogsverleden. Het onderscheidt daarbij twee grote manieren van herinnering – een antagonistische en een kosmopolitische – die geen van beide een bevredigend of verenigend model aanleveren. UNREST stelt een derde weg voor, de agonistische, waarbij ruimte wordt gecreëerd om conflictueuze en emotionele interpretaties samen te brengen en zo tot een beter wederzijds begrip te komen. Met dat doel voor ogen combineert UNREST de studie van de theorie aan de toetsing van de praktijk: in een aantal musea in Europa die het oorlogsverleden als onderwerp hebben werd nagegaan hoe de agonistische benadering inspiratie kan bieden voor de herinneringspraktijk. Ook het In Flanders Fields Museum werd als praktijkvoorbeeld aan boord gehaald.

WEBSITE