-

'voor de Beschaving'

de Eerste Wereldoorlog
in het Midden-Oosten
1914-1923

  • koninklijke zaal
  • tijdelijke tentoonstelling

Over

Behalve in Europa brak in 1914 ook in het Midden-Oosten de oorlog uit. Die regio werd grotendeels gedomineerd door het Osmaanse Rijk. Het regime van de Jong-Turken koos de zijde van Duitsland en behoorde in 1918 dus tot het verliezende kamp. Het Osmaanse Rijk viel uiteen, en de grenzen werden hertekend volgens de belangen van westerse grootmachten. Een Turks-nationale beweging onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk verzette zich daartegen en streed tot 1923 verder voor een onafhankelijk Turkije. Elders werden nieuwe staten zoals Syrië, Irak en Trans-Jordanië afgebakend en onder Frans of Brits mandaat gezet. Het ongenoegen daarover dreef verschillende lokale gemeenschappen tot conflicten die in lengte van jaren verder bleven en blijven smeulen en opflakkeren. De Israëlisch-Palestijnse kwestie, de problemen tussen Turkije en Armenië, of het lot van de Koerden: wie de huidige gevoeligheden en machtsverhoudingen in het Midden-Oosten beter wil begrijpen, moet terugkeren naar hun oorsprong in oorlogstijd.

'voor de Beschaving'
de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten
1914-1923

wil deze complexe geschiedenis ontrafelen en op een heldere en genuanceerde manier uiteenzetten. De tentoonstelling behandelt het uitbreken van de oorlog, de jihad en de Eerste Wereldoorlog, Gallipoli, het verloop van de oorlog langs de verschillende fronten in het Midden-Oosten (Palestina, Mesopotamië, Arabië, ...), de Armeense genocide, de Arabische Opstand en de emblematische figuur van Lawrence of Arabia, de geopolitiek achter de schermen, en de vormgeving van het moderne Midden-Oosten. Daarnaast worden ook verschillende verbanden met de oorlog in de Westhoek blootgelegd. De presentatie van iconische objecten wordt gecombineerd met sfeerbeelden, films, persoonlijke verhalen en meeslepende getuigenissen. In een Coda op de tentoonstelling wordt de vraag naar de hedendaagse impact van de Eerste Wereldoorlog op het Midden-Oosten ook letterlijk gesteld aan een groep experten en getuigen van vandaag.

trailer

MiddenOosten_01 MiddenOosten_02