In Flanders Fields Museum ontvangt een collectie van 250 brieven van de Zuid-Franse familie Cazeneuve

15 april 2023

Zaterdag 15 april ontving In Flanders Fields Museum een verzameling van bijna 250 brieven van de familie Cazeneuve afkomstig uit Zuid-Frankrijk. Het bevat een uitvoerige en consistente briefwisseling van de broers Ernest en Alfred Cazeneuve aan het thuisfront. Ze worden geschonken door Aurore Fauré-Cazeneuve, de kleindochter van Ernest Cazeneuve. Samen met haar kinderen en kleinkinderen maakte ze de schenking persoonlijk over aan In Flanders Fields Museum tijdens een familiebezoek aan Ieper.

Het grote verhaal vertellen met persoonlijke verhalen

Op 21 mei 2021 ontdekt Aurore Fauré-Cazeneuve, tijdens het opruimen van haar ouderlijk huis, bijna 250 oorlogsbrieven van haar grootvader Ernest en haar grootoom Alfred Cazeneuve gericht aan het thuisfront. Het geeft haar een uitzonderlijke inkijk op het oorlogsverleden van haar familie. Alfred Cazeneuve sneuvelt na drie weken. Haar grootvader, Ernest Cazeneuve, wordt op 13 november 1914 krijgsgevangen genomen tussen Hollebeke en Wijtschate. Vrijwel meteen vat Aurore het plan op om alle brieven te transcriberen en in een boek te bundelen met historische duiding en context voor haar kinderen en kleinkinderen.

Zelf treedt ze in het najaar van 2022 in de voetsporen van Ernest en Alfred en bezoekt ze de plaatsen waar haar voorouders zijn geweest. Na een bezoek van Aurore aan In Flanders Fields Museum en Ieper wist ze dat ze de originele collectie aan het museum moest schenken: "Ik was overdonderd door de keuze van het museum om persoonlijke ontmoetingen, d.m.v. getuigenissen en acteurs, van deze oorlog centraal te plaatsen."

“Deze schenking van meer dan 250 brieven van en naar familieleden geeft ons een persoonlijke blik op de Eerste Wereldoorlog. Dit is een belangrijke drijfveer voor In Flanders Fields Museum: het grote verhaal brengen vanuit het menselijke en persoonlijke perspectief.” Vertelt Dimitry Soenen, schepen van AGB Musea Ieper. Daarenboven geven de brieven van Ernest Cazeneuve inzicht over het leven in het gevangeniskamp van Münster, waar ook veel Belgen aanwezig waren. De medewerkers en vrijwilligers van In Flanders Fields Museum gaan de brievencollectie registreren, bewaren en digitaliseren. De documenten zijn in het kenniscentrum raadpleegbaar voor onderzoek.

Deze schenking van meer dan 250 brieven van en naar familieleden
geeft ons een persoonlijke blik op de Eerste Wereldoorlog.
Dit is een belangrijke drijfveer voor In Flanders Fields Museum:
het grote verhaal brengen vanuit het menselijke en persoonlijke perspectief.

Dimitry Soenen
Schepen van AGB Musea Ieper

Een familieweekend ter ere van Ernest en Alfred

Aurore wil deze geschiedenis delen met haar kinderen en kleinkinderen. Ze nodigt hen dan ook allen persoonlijk uit voor een weekend Ieper. Na de schenking op zaterdagmorgen trekt de familie naar betekenisvolle plaatsen waar Ernest Cazeneuve is geweest. Om 16u00 houden de Vrienden van In Flanders Fields Museum en de familie Cazeneuve een herdenking op de Franse begraafplaats St.Charles de Potyze voor de gesneuvelden van de divisie waartoe Ernest behoorde. Deze divisie kent het hoogste aantal slachtoffers van alle Franse divisies die ooit in de Westhoek zijn geweest tijdens WOI. ’s Avonds woont de familie The Last Post bij en zondagmorgen bezoeken ze allen het In Flanders Fields Museum.

Wekelijks schenkingen aan In Flanders Fields Museum

"Zo goed als wekelijks ontvangt In Flanders Fields Museum één of meerdere schenkingen," weet Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerker en verantwoordelijk voor de persoonsgebonden schenkingen bij In Flanders Fields Museum. Veel families, organisaties of instellingen, in binnen- en buitenland, bewaren documenten en objecten die verband houden met de Eerste Wereldoorlog en nemen het initiatief om die aan In Flanders Fields Museum toe te vertrouwen. Deze schenkingen worden zorgvuldig geregistreerd, bewaard & opengesteld voor onderzoekers. Meer informatie over de schenkingen vind je hier en op de Facebookpagina.