Oorlog als zelfverdediging ?

een groot debat

  • museumcafé

Over

De vraag naar een rechtvaardiging voor het voeren van een oorlog is even oud als de politieke filosofie zelf. De redenen waarom en hoe oorlogsgeweld verantwoord kan zijn, zijn doorheen de geschiedenis door uiteenlopende denkers gewikt en gewogen. Nu de oorlog in Oekraïne aantoont dat de vrede in Europa niet is verworven met altijddurende garantie, klinkt de vraag naar de 'rechtvaardige oorlog' opnieuw, en luider dan ooit nog voor mogelijk werd gehouden.

Het In Flanders Fields Museum wil op een meerstemmige en genuanceerde manier verhalen brengen over oorlog. Maar de ultieme drijfveer daarvoor is het uitdragen van een boodschap van vrede. Vrede is echter een complex en veelzijdig begrip, en in tijden van oorlog wordt spreken over -of pleiten voor- vrede alleen maar nog complexer.

In het licht van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en van de huidige internationale toestand(en), legt het museum de vraag naar de legitimiteit/illegitimiteit van het oorlogsbedrijf onverbloemd op de ronde tafel van een open debat. Ludo De Brabandere, Tom Sauer, Annemarie Gielen en Tom Symoens gaan samen op zoek naar genuanceerde antwoorden. Maarten Van Alstein modereert het gesprek.

praktisch

zaterdag 13 mei
om 18 uur
in het museumcafé

inschrijven

---ooo---

programma 25 jaar IFFM

IFFM goes Live : kunstenaars en publieksbegeleiders palmen het museum in
> Op reis naar de Frontstreek : dossiertentoonstelling
Werkgeheugen, Kloppend Hart : opendeur in het kenniscentrum
De Moeder van Mijn Moeder : vertelconcert

25 jaar IFFM